Historická sídla v kulturní krajině

Historická sídla v kulturní krajině
ISBN: 978-80-86516-95-0
Availability: in stock
including VAT
your price295,00 Kč
ps
Jana Berková

Historická sídla v kulturní krajině


S postupujícím poznáváním hodnot a významu krajiny je stále zřejmější nutnost věcné diskuse o možnostech uchování širšího obrazu vesnic i s jejich přirozeným krajinným zázemím. To v mnoha případech představuje i kulturně-historické hodnoty a poskytuje svědectví o způsobu obhospodařování krajiny. Předpokladem pro společenský konsensus je prohloubení poznání, pojmenování hodnot a významu vesnických sídel v identitě krajiny českých zemích
Lidové stavby a vesnická sídla jsou pro identitu krajiny natolik důležité, že jsou v řadě případů součástí světového dědictví. Je tomu tak především proto, že specifika vernakulárních staveb a vesnic napomáhají v seznamu světových mimořádně cenných míst doložit, že některé kulturní krajiny jsou hodnotné a v globalizovaném světe i jedinečné právě dochováním tradičních staveb přímo souvisejících s produkční funkcí takových krajin.
Tomuto společnému širokému tématu jsou věnovány jednotlivé příspěvky, které nejrůznějším způsobem nazírají na hodnoty venkovského prostředí jako celku tvořeného lidovými stavbami a jejich krajinným rámcem. (sborník příspěvků z celostátního semináře konaného ve dnech 13.-15. září 2017 v Hořovicích)

Obsah:

Věra Kučová: Význam vesnických sídel (a vernakulárních staveb) pro identitu kulturní krajiny
Iveta Merunková: Krajina v nástrojích památkové péče a územního plánování venkovských sídel
Tomáš Urban a Tereza Hrubá: Ochrana krajinného rázu jako příležitost pro zachování kulturních hodnot krajiny
Aleš Rudl: Význam zeleně při utváření specifického rázu venkovských sídel
Petr Kubeša: Stručný přehled použití alejí v historii a legislativa upravující jejich použití od poloviny 18. století do začátku století dvacátého
Jan Pešta: Urbanismus vesnických sídel v krajině Podbrdska
Jan Žizka: Hospodářské dvory v krajině Hořovicka a Osovska
Alena Rákosníková: Stopy podnikání člověka v krajině Berounska
Karel Foud: Urbanizace panství horšovickotýnských Lobkoviců a Trautmansdorffů na příkladu obory Horšov
Jiřáí Kaláb: Familiantské vsi a jejich umístění v krajině
Tomáš Nitra: Kulturní krajina v podhůří Jeseníků na Krnovsku
Jaroslav Novosad: Krajina a lidová architektura na Valašsku
Vladimíra Paterová: PEtrova bouda v paměti Krkonoš
František Ledvinka a Jitka Ledvinková: Soubor lidové archuitektury Zubrnice a krajina
Hana Vincenciová: Hodnoty souznění krajiny a sídel v okolí Miřetic (Příspěvek k poznání území s osobitou identitou)
Pavel Novák: Vývoj krajiny na Novodvorsku a Žehušicku od závěru 18. století do poloviny 20. století
Alena Vinařová: Krajina Třeboňska - krajina UNESCO?
Pevel Hájek: Venkovská architektura Písecka - dílo Jana Panovce

Národní památkový ústav, ÚOP středních Čech, Praha 2018, 120 str., 210 x 295 mm, ISBN 978-80-86516-95-0