Historik v proměnách doby a prostředí 20. století

Historik v proměnách doby a prostředí 20. století
Availability: in stock
including VAT
your price270,00 Kč
ps

Eds. Jaiří Hanuš a Radomír Vlček

 

Historik v proměnách doby a prostředí 20. století

 
Sborník reprezentuje současný náhled na evropskou a severoamerickou historiografii 20. století, která prošla bouřlivým vývojem: Jde o období prohlubující se profesionalizace historie, dobu dominance sociálních a hospodářských přístupů a současně i čas výrazného ovlivnění historické vědy různými ideologiemi, ba autoritativními nedemokratickými režimy. Ústřední otázkou národních škol i jednotlivých osobností jsou proto nejen způsoby a metody historikovy práce, ale též problém základní svobody nutné pro každou vědeckou činnost i specifika jednotlivých zemí, která se značně lišila svými společenskými řády. Podobně jako v předcházejícím svazku se autoři zaměřili na známé i méně známé osobnosti a pokusili se o srovnání v rámci západní, střední a východní Evropy a zčásti i evropského a neevropského historiografického vývoje.
 
Obsah:
 
Předmluva
Petr Horák: Historiografie dvacátého století: úvodní poznámka
Jan Horský - Daniela Tinková: Roger Chartier: Nové intelektuální a kulturní dějiny jako historiografická odpověď na výzvy postmoderních kritik.
Tomáš Malý: Tradice, moderna a odcházející "humanismus" - Phillipe Ariés
Milan Řepa: Vědec a "muž činu": Marc Bloch a jeho vyjímečné postavení v kontinuitě vývoje moderního dějepisectví.
Martin Kučera: Čas dění subjektu, čas vyprávění, čas historický
Jan Randák: Eric J. Hobsbawm - angažovaný člověk a historik
Václav Veber: Norman Davies
Jiří Hanuš: William Owen Chadwick
Václav Petrbok: "Kritický outsider" George L. Moose
Jan Dobeš: Theodor Schieder - historik a pokušení politiky
Juraj Šuch: Frank Ankersmit, problematika povahy historických narácií a postmoderna
Martin Wihoda: František Graus: Zamyšlený poutník mezi živou a mrtvou minulostí
Josef Šaur: "Sovětský Karamzin" - Michail Nikolajevič Pokrovskij
Radomír Vlček: Nikolaj Ivanovič Karejev
Marek Kornat: Historik Europy Srodkowo-Wschodniej. Oskar Halecki w nucze i zyciu Polski
Svatava Raková: Jesse Lemisch a neukončený spor o novou levici
Denisa Nečasová: Lynn Huntová
Seznam Zkratek
Resumé
Přehled autorů