Historikové versus minulost

Historikové versus minulost
ISBN: 978-80-7286-317-4
Availability: in stock
including VAT
your price300,00 Kč
ps
Svatava Raková

Historikové versus minulost


Interpretace, inscenace, imaginace


Fiktivní Overtonovo okno s přesným návodem, jak manipulovat diskursem, Schrödingerova kočka, která zároveň je i není živá – tyto mezníky kognitivních teorií by mohly tvořit širší referenční rámec knihy. Jejích čtrnáct kapitol je věnováno posunům a obratům ve výkladu a hodnocení klíčových témat koloniálních a raných národních dějin USA v poválečném období. Jednotlivé studie dokládají, jak akademická produkce odrážela transformaci americké společnosti z politicky pluralitního na multikulturní model. Nastolovaná témata a přístupy historiků se přizpůsobovaly poptávce po „užitečné“ a posléze „korektní“ minulosti, a to nejen v oblasti rasových či generových vztahů, ale i přehodnocováním samotné učebnicové páteře dějinného příběhu.

Také pokročilé výzkumné strategie jako globální dějiny, kulturní obraty, teorie divadla, přízraků, paměti a zapomnění, nostalgie či odkouzlení čelí otázce, zda se jedná o zostření kritického myšlení nebo o důvtipné „posouvání hranic možného“.

Obsah:

Úvodem

AMERICANA
1492-1992; připomínka aneb encounter
Koloniální indiáni: interpretace a projekce
Svatoušci vs. stavitelé: puritáni v historickém stroboskopu
Hledání hrdiny: otroctví jako problém legitimity
Globální dějiny a kulturní obrat: fraghmentace a amalgám
Americká nostalgie: stest po zlatém věku národa bez minulosti
Dějiny jako divadlo: přízraky a inscenace v americké reflexi
Věda mezi levicí a pravicí: politika ve výkladu národních dějin
Historismus v politice: příklad USA
Profesionalizace amerického dějepisectví a "užitečná minulost"
Jesse Lemisch a neukončený spor o novou levici

VARIA
Církev proti tmářství aneb polemika s jedním osvícenským konstruktem
Odkouzlení: zanikající analytická a výkladová kategorie
Místa paměti na přelomu tisíciletí: výzvy a proměny jednoho konceptu

Summary
Citované zdroje
Jmenný rejstřík

Historický ústav AV ČR, Praha 2018, 340 str, 150 x 210 mm, ISBN 978-80-7286-317-4