Hradec Králové: Architektura a urbanismus 1895-2009

Hradec Králové: Architektura a urbanismus 1895-2009
ISBN: 978-80-86472-42-3
Availability: in stock
including VAT
your price500,00 Kč
ps
Jakub Potůček

Hradec Králové: Architektura a urbanismus 1895-2009

Souhrnná publikace o moderní architektuře v Hradci Králové. Kniha popisuje počátky novodobého urbanismu Hradce Králové na přelomu 19. a 20. století, Kotěrovo muzeum, urbanismus v letech 1918 až 1938 i působení Josefa Gočára, architekturu a urbanismus v letech druhé světové války a krátce po ní, období socialistické výstavby do roku 1989 i nejnovější architektonické trendy v podstatě až do současnosti.

Obsah:

Nenáviděná pevnost
Počátky novodobého urbanismu
Soutěž ona regulaci Labské a Orliční kotliny
Škola nové architektury
Kotěrovo muzeum - Chrám Músy a práce
Urbanismus v letech 1918-1938
Krajina ve městě - Regulační plány Josefa Gočára
Soutěž na asanaci historické části města
Architektura Josefa Gočára
Architektura dalších tvůrců v meziválečném období
Architektura a urbanismus v letech 1938-1948
Architektura a urbanismus v letech 1948-1989
Současná architektura a urbanismus
Použitá literatura, novinové a časopisecké články
Adresář staveb v Hradci Králové s odkazy a literaturou
Mosty
Adresář staveb
Seznam reprodukcí
Jmenný rejstřík