Hrady Západních a Jižních Čech

Hrady Západních a Jižních Čech
ISBN: 978-80-261-0077-5
Availability: in stock
including VAT
your price110,00 Kč
ps
Josef Hložek

Hrady Západních a Jižních Čech

ve světle nedestruktivních archeologických průzkumů katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni

Publikace popisuje archeologické výzkumy devíti hradním lokalit v Západních a Jižních Čechách, konkrétně se jedná o lokality Bochov, Komberk, Kozí hrádek, Liti ce, Příběnice, Příběničky, Řebřík, Věžka a Vrtba.

Obsah

Úvod
Středověký hrad jako archeologický pramen
Postavení hradu v rámci středověké krajiny
Význam výzkumu předhradí středověkých hradů
Bochov, okr. Karlovy Vary
Komberk, okr. Plzeň-sever
Kozí Hrádek, okr. Tábor
Litice, okr. Plzeň-město
Příběnice, okr. Tábor
Příběničky, okr. Tábor
Řebřík, okr. Rokycany
Věžka, okr. Plzeň-sever
Vrtba, okr. Plzeň-sever
Závěr
Seznam použité literatury
Summary
Barevná obrazová příloha

Západočeská univerzita v Plzni, r. 2012, rozměr 210 x 210 mm, 96 s., česky, ISBN 978-80-261-0077-5