Hroby barbarů v Praze Zličíně

Hroby barbarů v Praze Zličíně
ISBN: 978-80-87828-15-1
Availability: in stock
price promotion
including VAT
standard price540,00 Kč
your price400,00 Kč
you save (26 %)140,00 Kč
ps

Hroby barbarů v Praze Zličíně

Svět živých a mrtvých doby stěhování národů

Jaroslav Jiřík, Jiří Vávra, Miroslava Šmolíková, Milan Kuchařík a kol.

Katalog k výstavě přibližující dramatické období tzv. doby stěhování národů v Čechách, přičemž ohniskem zájmu jsou zcela unikátní nálezy, učiněné při výzkumu pohřebiště z 5. století n.l., objeveného v Praze-Zličíně. Záchranný archeologický výzkum při výstavbě obytného souboru Zličínský Dvůr v Praze 5 - Zličíně probíhal v letech 2005-2007. Provádělo jej nejprve Muzeum hlavního města Prahy a poté společnost Labrys o.p.s. V jeho průběhu bylo prozkoumáno celé pohřebiště z doby stěhování národů, náležící tzv. vinařické skupině a datované do druhé až třetí třetiny 5. století n.l. Bylo zde odkryto celkem 177 hrobů, čímž se toto pohřebiště stalo dosud nejrozsáhlejší prozkoumanou nekropolí z doby stěhování národů na území České republiky a jednou z největších i v kontextu širší střední Evropy.

Obsah

Poděkování
Prolog
Počátky archeologie doby stěhování národů v Praze
Mezi antikou a středověkem
Společnost v době neklidu
Solidus císaře Honoria z Prahy-Zličína. Svědectví mincí
Náboženství Germánů. Kontinuita a proměna
Archeologie doby stěhování národů v barbariku
Čechy v době stěhování národů
Výzkum pohřebiště v Praze-Zličíně
Zločin, nebo rituál?
Třpyt šperků z drahých kovů
Zbraně a zbroj, nástroje a předměty denní potřeby
Luxus stolování pozdní antiky
Krása skleněných nádob pozdní antiky a receptury jejich výroby
Nové národy na obzoru - nová móda
Lidé z pohřebiště v Praze-Zličíně pohledem fyzického antropologa
Epilog
Poznámky
Literatura

Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2015, rozměr 220x297 mm, 255 str., ISBN 978-80-87828-15-1