In monte Oliveti. Litomyšl a knižní kultura jednoty bratrské v 16. století

In monte Oliveti. Litomyšl a knižní kultura jednoty bratrské v 16. století
ISBN: ISBN 978-80-7286-401-0
Availability: in stock
including VAT
your price440,00 Kč
ps
Jiří Just, Eliška Baťová

In monte Oliveti. Litomyšl a knižní kultura jednoty bratrské v 16. století

Publikace vznikla v rámci dlouhodobého výzkumu dějin knižní kultury jednoty bratrské, který probíhá v Historickém ústavu AV ČR. Její první část shrnuje některé konkrétní výsledky tohoto výzkumu (knihtisk v Litomyšli v první polovině 16. století a zdejší sbor jednoty bratrské, vznik a dějiny překladu Bible kralické, kancionálová tvorba jednoty bratrské), ve druhé části zachycuje většinu exponátů výstavy „In monte Oliveti. Litomyšl a knižní kultura jednoty bratrské v 16. století,“ kterou uspořádalo v létě 2019 Regionální muzeum v Litomyšli, po vzoru kritických výstavních katalogů.

Obsah:

Na hoře Olivetské (úvodem)
Historická jednota bratrská a její sbor v Litomyšli. Jiří Just
Adam Bakalář a fenomén personálního propojení městské správy a bratrského liturgického provozu v Litomyšli ve 2. čtvrtině 16. století. Eliška Baťová
Bible kralická - vrchol bratrské literární tvorby
Hudební kultura jednoty bratrské. Eliška Baťová

Katalogová část
Litomyšl v době bratrské
 • Litomyšl v roce 1540
 • Bratrský kalich z Ústí nad Orlicí
 • Heinrich Institoris, Sancete Romanae ecclesie fidei defensionis clippeum (1501)
 • Jakob Ziegler, In hoc volumine haec continentur (1512)
 • Jan Černý, knieha lékařská (1517)
 • Michael Weisse, Ein New Gesengbuchlen (1538)
 • Jan Augusta, Kázání o stavu manželském
 • Frnatišek Metyš, Biskup Jan Augusta na Křivoklátě
 • Rejstřík aneb poznamenání bratří a sester Kristových v Brandejse nad Orlicí (1613)
 • Jan Amos Komenský, Labyrint světa a lusthauz srdce (1613)
 • Karel Liebscher, budova zvaná Sbor v Litomyšli
Knihtisk v Litomyšli
 • Lukáš Pražský: Odpověď bratřie na spis Martina Lutera (1523)
 • Minucí Pavla Olivetského na rok 1531
 • Počet z viery a z učenie křesťanského (1536)
 • Brikcí z Licska, Práva městská (1536)
 • Martin Kabátník - Adam Šturm z Hranic, cesta z Čech do Jeruzaléma a Egypta (1539)
 • List neb spisek starých bratří (1542)
 • Jan Augusta, O vyobcování dvou osob hřiešných ze zboru litomyšlského (1541)
 • Václav Brož, Koule Danielova (1589)
 • Nový zákon český (1525-1643)
Knižní kultura jednoty bratrské
 • Nový zákon v nově z jazyku řeckého do češtiny přeložený (1568)
 • Evangelia aneb Čtení svatá, kteráž slovou pašije (1571)
 • Biblí české díl druhy v nově vydaný (1580)
 • Matouš Konečný, Evangelia et Epistolae (1616)
 • Piesně chval Božských. Písně duchovní evangelistské (1561)
 • Kirchengeseng (1566)
 • Písně duchovní evangelistské (1572)
 • Písně duchovní evangelistské (1615)
 • Kancionál, to jest kniha Žalmů a písní duchovních (1659)
 • Matouš Konečný, Poznamenání materií (1616-1618)
 • Jan Svatoš, Rejstřík věcí Kristových v Brandejse nad Orlicí (1611)
 • Písně duchovní evangelistské (1615), vazba
 • Kirchengeseng (1566), vazba
 • Beneš Bavoryňský, Rozmlouvání společné čtyř bratří (ca 1568), vazba

Summary

Bibliografie
Rukopisy a prameny archivní povahy
Staré tisky
Edice
Literatura
Databáze

Soupis zkratek
Rejstřík jmenný
Rejstřík místní
Seznam vyobrazení a jejich původ

Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha 2022, 200 s., bar., česky, ISBN 978-80-7286-401-0