industriální situace / místo_tvar_program (Architektura konverzí)

industriální situace / místo_tvar_program (Architektura konverzí)
ISBN: 978-80-01-06807-6
Availability: in stock
including VAT
your price417,00 Kč
ps
Benjamin Fragner (ed.)

industriální situace / místo_tvar_program (Architektura konverzí)

Dosud stále sice v situaci poznamenané demolicemi a chátráním industriálních objektů, pod tlakem bourání a uvolňování stavebních parcel, po letech už ale také s rozpoznanými hodnotami a přibývajícími příklady architektury konverzí – jako východiska pro opuštěné stavby. Balancují mezi památkovou ochranou, autorskou intervencí, pragmatickou recyklací. Jsou ale i odezvou proměnlivé společenské atmosféry, obecnějších tendencí architektonické tvorby, vztahu k prostředí.
Kniha soustřeďuje realizované projekty z uplynulých pěti let a je třetím pokračováním na sebe bezprostředně navazujících publikací o architektuře konverzí industriální architektury (2000–2005, 2005–2015, 2015–2020) v České republice. Sleduje proměnu přístupů a nabízí také ohlédnutí za hledáním využití průmyslového dědictví od 90. let minulého století.
Vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT, které iniciovalo akce, setkání a výstavy, z nichž tato i předešlé publikace čerpají.

Obsah

industrální situace / míso_tvar_program. Benjamin Fragner

Jatka 78 / Hala 7 a 8, Ústřední jatka a dobytčí trh
Nástavba vysoké pece č. 1 - Bolt Tower, Dolní oblast Vítkovic / Vítkovické železárny
Multikulturní komplex Důl Hlubina, Dolní oblast Vítkovice / Důl Hlubina
Kotelna / Kotelna a zámečnická dílna přádelny bavlny Johann Liebig & Co.
Rozhledna Vodárna Kolín / Věžový vodojem
MOVING STATION Plzeň, Jižák / Železniční stanice Plzeň, Říšské předměstí
KUPE, kulturně-umělecký prostor ve vodárenské věži / Věžový vodojem v železniční stanici Opava - Východ
Výtopna Kořenov - Muzeum ozubnicové dráhy / Lokomotivní depo Kořenov
Obecní kaple se zvonicí / Trafostanice
Vnitroblock / B. H. Hellmann, Praha, továrna na filtry a pivovarské stroje akc. spol.
The Distillery - Social Reaktor / Bratři Deutschové, výroba lihových nápojů, ovocných šťáv a octa
Parostrojní pivovar v Lobči u Mšena / Dr. Rudolfa Cicvárka parostrojní pivovar v Lobči
Kotelna Libčice, kulturní a společenské centrum / Kotelna Akciová společnost - Železárny Libčice
Palmovka Open Park 0 / Akc. spol. pro obchod mezinárodní dr. Horák & Hlava
Sinner Schrader Praha, Balabenka Point, budova C / Mnichovohradišťská lučební továrna
Vodárenská věž s observatoří / Letenská vodárna
Uhelna VŠCHT / Uhelna Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
Pivovar Kamenice / Vrchnostenský pivovar
Vápenka u Kovářské / Buquoyská vápenka
Společenský sál a pension Pivovaru Kocour Varnsdorf / Továrna na kameninové a šamotové zboží Bratří Böttcherové
Přístav Coworking / Truhlářská dílna
Stará vodárna v Nebušicích / Obecní vodárna s transformační stanicí
Pivovar Řevnice / Výpravní budova čp. 71
Enotéka znojemských vín / Strojovna a trafostanice s rozvodnou: První znojemský parostrojní pivovar a sladovna
Ski a Bike centrum Radotín / Slévárna a strojírna J. Vindyš
Kovárna Čeladná, kavárna, studio / Kovárna na Čeladné
DOK Nordbeans / Drážní skladiště při železniční stanici Liberec
Dřevouhelná vysoká pec v Šindelové / Vysoká pec Nosticových železáren
Budova C8 areál Ponávka / Hochstetter a Schickardt, chemická továrna v Brně
H4O prostor pro všechny generace / Haka 40, Ústřední jatka a dobytčí trh
DADA Distrikt / Franz Mach, tkalcovna gumových stuh
Barevna / mechanická pletárna a stávková továrna Leo Brill
Národní zemědělské muzeum v Ostravě - Muzeum potravin a zemědělských strojů / Loužírna (Veronikárna) a sklad sypkých materiálů, Vítkovické železárny
TRAFO SMÍCHOV - 400 ASA Gallery / Transformační stanice

Seznam literatury
Jmenný rejstřík
Zdroje vyobrazení

ČVUT v Praze, Fakulta architektury - Výzkumné centrum průmyslového dědictví, Praha 2021, rozměr 210 x 260 mm, 240 s., česky, anglicky; 190 barevných vyobrazení a plánů; ISBN 978-80-01-06807-6