Jak se žilo v Plzni za císaře ”Procházky”

Jak se žilo v Plzni za císaře ”Procházky”
ISBN: 978-80-261-0431-5
Availability: in stock
including VAT
your price253,00 Kč
ps
Eva Mušková

Jak se žilo v Plzni za císaře „Procházky“

Katalog Jak se žilo v Plzni za císaře „Procházky“ doplňuje stejnojmennou výstavu, která probíhala od 29. dubna do 13. července 2014 v Národopisném muzeu Plzeňska na náměstí Republiky v Plzni. Cílem výstavy i jejího katalogu bylo postihnout zásadní změny, k nimž došlo v Plzni v době vlády Františka Josefa I. (1848–1916), v Čechách některými posměšně přezdívaného „starý Procházka“. Hlavní důraz byl přitom kladen na přelom 19. a 20. století .

Obsah:

Úvod
František Josef I. v Plzni
Město a jeho obyvatelstvo
Plzeňské bydlení a domácnost
Plzenští křesťané
Židovská komunita
Řemesla a živnosti
Technický pokrok
Průmyslový rozvoj
Komunikační síť
Dětství
Školství
Divadlo
Kino a zábava
Hostinská zařízení a kavárny
Volnočasový program

Didaktický doprovodný program

Summary
Prameny
Literatura a dobové tisky

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň 2014, rozměr 210 x 297 mm, 115 s., bar., ISBN 978-80-261-0431-5