Karel Josef Biener z Bienenberka - Otec české archeologie

Karel Josef Biener z Bienenberka - Otec české archeologie
ISBN: 978-80-86781-31-0
Availability: in stock
including VAT
your price290,00 Kč
ps
Karel Sklenář

Karel Josef Biener z Bienenberka

Otec české archeologie

Pestrý a dobrodružný život nebývá údělem učenců. Výjimky najdeme nejspíše mezi archeology a životní dráha rytíře Bienera z Bienenberka k nim rozhodně patří. První polovina jeho života je naplněna skutečně až dobrodružnou účastí důstojníka a vojenského inženýra císařovny Marie Terezie v „sedmileté válce“ proti Prusům, kterou si zasloužil povýšení do rytířského stavu, druhá naopak aktivním zájmem o „pohanské starožitnosti“ (pravěké a raně středověké nálezy), především v souvislosti s opevňováním Hradce Králové. Dokázal to, co nikdo před ním: on první ocenil význam archeologických nálezů pro dějiny Čech a poprvé je sepsal, jako první u nás prováděl vykopávky a průzkumy, první učinil zajímavé objevy, založil první významnější archeologickou sbírku v českých zemích; uveřejnil první knihu věnovanou české archeologii a první se pokusil využít nálezy jako historický pramen, ačkoli dějepisci jimi dosud pohrdali. Z těchto i dalších důvodů jej už badatelé 19. století právem označovali za „otce české archeologie“. Pozdější významní archeologové jej časem zastínili a jméno Karla Josefa Bienera z Bienenberka upadalo do zapomenutí. Tato knížka má za úkol vynést opět na světlo všechny jeho zásluhy (bohatě vyvažující nedostatky vzniklé hlavně počátečním stavem vědy) a zjednat mu v dějinách české archeologie zasloužené místo.

Obsah:

Úvodem

Část první: ŽIVOT
Rodina
Mládí a studia
Vojenská dráha
Vsuvka o rodových znacích Bienenberků
Krajským hejtmanem v Hradci Králové
Poslední úřad - hejtmanství Kouřimského kraje
Konec života

Část druhá: UČENÉ ZÁJMY
Historická práce
Archeologická činnost
Hradec Králové, 1768-1769
Litoměřice, 1769-1771
Hradec Králové, 1771-1779
Praha, 1779-1798
Archeologické spisy
Numismatika
Sbírka

Část třetí: ÚVAHY A ZÁVĚRY
Doba
Bienenberk a Dobrovský jako archeologové
Bienenberk a Dobrovský jako (pre)historikové
Shrnutí: Karel Josef Biener z Bienenberka jako "otec" české archeologie

Přílohy
1. Nejstarší zápis o rodu Bienerů v kadaňském Rejstříku osob přijatých za měšťany (1669)
2. Vlastní životopis
3. Schreiben des Hr. von B**** Liebhabers der Alterhümer, an den Verfasser der chronologischen Geschichte Böhmens, die in Böhmen gefundenen Aschenkrüge (Urnas) betreffend (1773)
4. Versuch über einige merkwürdige Alterthümer im königreich Böhmen, Erstes Stuck (1778)
5. Versuch über einige merkwürdige Alterthümer im Königreich Böhmen, II. (1779), Geschichte der Stadt Königgratz (1780)
5a. Versuch ... výňatek, s. 102-8; Geschichte ... výňatek s. 25-32
5b Geschichte ... výňatek, s 55-58
5c Geschichte ... výňatek, s 58-59
5d Geschichte ... výňatek, s 79, pozn. 3
5e Geschichte ... výňatek, s 300-306
6. Versuch über einige merkwürdige Alterthümer im Königreich Böhmen, III. (výňatek s. 5-40) (1785)
7. Dopis Josefu Dobrovskému, 11. 6. 1776
8. J. Schaller, Topographie des Königrechs Böhmen XV. Königgratzer Kreis. Prag - Wien 1790

Genealogická tabulka

Resumé
Prameny a literatura
A. Práce Karla Josefa Bienera z Bienenberka ve vzthu k archeologii a rané historii
B. Archivní prameny
C. Literatura
Jmenný rejstřík

Barevná příloha

Agentura Pankrác, Praha 2016, 150 x 215 mm, 208 str., ISBN 978-80-86781-31-0