Katechismus památkové péče

Katechismus památkové péče
ISBN: 80-86234-55-X
Availability: in stock
including VAT
your price200,00 Kč
ps

Max Dvořák

Katechismus památkové péče.

Klasická stať z roku 1916 představuje jednoduchou srozumitelnou formou základní etické aspekty přístupu k památkám a péče o ně, které jsou zcela nadčasové a platné dodnes.

Obsah:


Předmluva

Zásady, povinnosti a rady

I. Nebezpečí, které hrozí starým památkám

1. Zničení nebo znetvoření starých uměleckých děl z nevědomosti a neznalosti
2. Poškozování starého památkového fondu z chamtivosti nebo podvodem
3. Ničení starých uměleckých děl nepochopenými idejemi pokroku a požadavky současnosti
4. Ničení starých památek u falešné touhy po zkrášlení

II. Hodnota starých kulturních památek
III. Rozsah památkové ochrany
IV. Nesprávné restaurování
V. Všeobecné povinnosti
VI. Několik rad

1. Všeobecné pokyny
2. Ruiny
3. Zachování starých budov v provozu
a) ochrana před vlhkem
b) opravy
4. Rozsáhlá obnova
5. Dalekosáhlé přestavby a restaurování starých budov
6. Kostelní zařízení
7. Sochy, umělecé řezby
8. Nástěnné malby
9. Obrazy na dřevěných a plátěných podložkách
10. Různé uměleckoprůmyslové předměty v kostelním inventáři
11. Obchod s uměním
12. Nová výzdoba starých budov
a) nová výmalba kostelů a nové malby na skle
b) nové kostelní zařízení
13. Venkovský a městský vzhled
14. Kam se obrátit o radu a pomoc?

Obrazová příloha

I. Příklady pro a proti
II. Varující příklady nedostatku piety
III. Nebezpečí obchodu se starožitnostmi
Iv. Poměr k pokrokovým myšlenkám a k požadavkům současnosti
V. Následky falešné touhy po zkrášlení
VI. Nebezpečí slohových dogmat a falešných restaurátorských zásad. Bezcennost rekonstrukcí, kopií a napodobenin
VII. Různé kladné a záporné příklady

Ediční poznámka - J. Petrů
Památková péče jako morální povinnost - J. Petrů

Vydal NPÚ, Praha 2004, 195 str., 180 x 260 mm, ISBN 80-86234-55-X