Keramická produkce města Plzně v období 14. a 15. století

Keramická produkce města Plzně v období 14.  a 15. století
ISBN: 978-80-86960-68-5
Availability: in stock
including VAT
your price340,00 Kč
ps
Keramická produkce města Plzně v období 14. a 15. století.
Jiří Orna, Veronika Dudková, Jaroslav Pavelka a Tomáš Bernhardt

Publikace Keramická produkce města Plzně v období 14. a 15. století je výstupem programového projektu výzkumu a vývoje v rámci odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury. V rámci tohoto projektu byla zkoumána kvantitativně i kvalitativně unikátní kolekce kompletně zachovaných tvarů vrcholně a pozdně středověké kuchyňské a stolní keramiky ze sbírek Západočeského muzea v Plzni.

Hlavní část publikace popisuje zjištění získaná při zpracování 1472 zcela zachovaných či rekonstruovaných keramických tvarů. U těch byly sledovány především objemové a typologické charakteristiky a jejich kvantitativní zastoupení. Čtenář se však může seznámit také s dějinami bádání o středověké plzeňské keramice, doklady její výroby v pozdně středověké Plzni a stranou nezůstanou ani specifické problémy její chronologie.

Hlavní text doplňují dva exkursy. První z nich se zabývá problematikou příškvarků na keramických nádobách. Rozbor těchto zbytků připálené potravy umožňuje poznání jídelníčku a kuchyňských postupů obyvatel středověké Plzně.

Druhý exkurs přibližuje výsledky archeologického experimentu, který se snaží nalézt řešení v odborných kruzích dlouho diskutovaného technologického problému. S úspěšným výsledkem byla zkoumána možnost výroby keramiky na rychlém hrnčířském kruhu s podsýpaným dnem.

 
Scientia, 2011. 167 stran, 21nečíslovaných stran obrazových příloh. ISBN 978-80-86960-68-5.