Kostel sv. Martina v Bohušově

Kostel sv. Martina v Bohušově
Availability: in stock
including VAT
your price690,00 Kč
ps
Petr Kozák - Dalibor Prix - Michal Zezula a kol.
Kostel sv. Martina v Bohušově

Kolektivní monografie shrnuje výsledky interdisciplinárně pojatých výzkumů a průzkumů kostela sv. Martina v Bohušově (okr. Bruntál), které doprovázely rekonstrukci této  památky zahájenou v r. 1999 a dokončenou v r. 2011 s podporou tzv. Norských fondů. Na úvodní kapitoly přinášející informace o pravěkém, časně historickém a středověkém osídlení Bohušova a Osoblažska navazuje výklad o stavebním vývoji kostela, založeného pány z Fulštejna kolem let 1280–1285. Podstatná část publikace je věnována výsledkům archeologického výzkumu širšího areálu kostela a jednotlivým kategoriím nálezů (např. nálezy ze skla, numismatické a jiné). Další část knihy pak pojednává o náhrobních kamenech nalezených v kostele, mezi kterými vyniká renesanční náhrobek světícího biskupa vratislavského Jindřicha Supa z Fulštejna. Závěrečná část náleží problematice restaurování, dokumentace a památkové obnovy kostela.

Obsah:

Michaela Zezulová, Michal Zezula / Přehled archeologických nálezů a výzkumů v Bohušově a na Osoblažsku
Michaela Zezulová / Nálezy kultury s lineární keramikou z kostela sv. Martina
Ondřej Šedo / Sídliště z mladší doby římské a začátku doby stěhování národů v Bohušově
Michal Zezula, Dalibor Prix / Středověké osídlení Bohušova
Dalibor Prix / Kostel sv. Martina do konce 18. století
Michal Zezula / Kostel sv. Martina ve světle archeologického výzkumu
Věra Čulíková / Rostlinné makrozbytky z areálu kostela sv. Martina a fary v Bohušově
Zdenka Sůvová / Zvířecí kosti z hospodářského zázemí fary v Bohušově
Hedvika Sedláčková / Okenní a duté sklo z kostela sv. Martina
Vendulka Otavská / Hrobové textilie z kostela
Jiří Militký / Nálezy mincí ze 13.–19. století z kostela sv. Martina a z areálu fary
Petr Martinec, Jiří Ščučka / Kostel sv. Martina – stavební hmoty a jejich původ
Petr Kozák / Jindřich Sup z Fulštejna († 1538), muž na rozhranní epoch
Hana Myslivečková, Karel Müller / Sepulchrální památky v kostele sv. Martina
Jakub Gajda / Restaurování renesančních náhrobků
Petr Martinec / Exkurz: Petrografie hornin náhrobků
Jaromír Olšovský / Kostel sv. Martina od počátku 19. století do 30. let 20. století
Hana Pavelková, Dalibor Halátek / Kostel sv. Martina a jeho obnova z pohledu památkové péče
Petra Kaniová / Dokumentace nálezových situací při rekonstrukci fasád kostela

Obec Bohušov a Národní památkový ústav, ÚOP v Ostravě, 2011, rozměr 165 x 240 mm, 525 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-85034-59-2