Leckteří národové - Schwarzenberská sbírka kostýmních miniatur na zámku Český Krumlov

Leckteří národové - Schwarzenberská sbírka kostýmních miniatur na zámku Český Krumlov
Availability: in stock
including VAT
your price295,00 Kč
ps
Lenka Nováková, Kateřina Cichrová, Vicki Ann Cremona

Leckteří národové - Schwarzenberská sbírka kostýmních miniatur na zámku Český Krumlov


Dvojjazyčné česko-anglické vydání katalogu schwarzenberské sbírky šedesáti kostýmních miniatur z první poloviny 18. století (dnes je ve sbírkách zámku Český Krumlov), je doprovozeno nejen velkým množstvím barevných fotografií, ale i studiemi, které si všímají několika skupin zobrazených postav: podobenek evropských měšťanů a venkovanů, českých a moravských venkovanů, orientálních postav, divadelních kostýmů komedie dell'Arte a fantaskních převleků barokní aristokracie.
Knihu vydalo českobudějovické pracoviště NPÚ.

Obsah:

Rozmanitost světa v hávu převleků.
Kostýmní studie v aristokratické kultuře 17. a 18. století

Historie schwarzenberské sbírky kostýmních miniatur

Schwarzenberské kostýmní miniatury jako ikonografický pramen

Doteky orientu

Evropští měšťané a venkované

Oděv moravských Valachů ve světle ikonografických premenů z 18. a 19. století

Komedie dell'Arte a operní postavy:
hravá rozmařilost a aristokratická teatralita

Fantskní převleky, masky a alegorie

Seznam literatury

Obrazová příloha a katalog schwarzenberské sbírky kostýmních miniatur