Letecká archeologie v západních Čechách

Letecká archeologie v západních Čechách
Availability: in stock
including VAT
your price348,00 Kč
ps
Peter Braun - Pavel Břicháček - Martin Čechura
Letecká archeologie v západních Čechách
Aerial Archaeology in West Bohemia

Letecký průzkum a dokumentace krajiny se již stala běžnou součástí archeologického výzkumů. Publikace přináší výběr z výsledků letecké archeologie, které se Západočeské muzeum v Plzni věnuje více než 25 let. Představeny jsou jak principy a možnosti letecké prospekce a její historický vývoj, tak i její nejvýznamnější výsledky. V tematicky zaměřených kapitolách se čtenář seznámí s vyhledáváním zaniklých pravěkých a středověkých památek, s dokumentací archeologických výzkumů, s průzkumem hradišť, hradů, sakrálních památek, s urbanistickou strukturou středověkých měst a vesnic i s proměnami kulturní krajiny od pravěku až do současnosti. Velkoformátové barevné fotografie jsou doplněny podrobnými hesly v českém a anglickém jazyce a další obrazovou přílohou. Vzhledem ke své unikátní koncepci kniha potěší nejen odborníky, ale především běžné čtenáře se zájmen o historii a památky západních Čech.

Obsah:

Listy z leteckého fotoalba Petera Brauna / The sheets of the aerial photo album by Peter Braun
Letecká archeologie v západních Čechách / Aerial archaeology in West Bohemia
Principy letecké archeologie / Principals of aerial archaeology
Archeologické výzkumy v západních Čechách / Archaeological excavations in West Bohemia
Hradiště / Hillforts
Hrady / Castles and Manors
Města / Towns
Vesnice / Villages
Církevní stavby / Church buildings
Židovské památky / Jewish monuments
Kulturní krajina - přírodní podmínky a sídelní prostor / Cultural landscape - natural conditions and settlement area
Poznámky / Notes
Popisky k obrázkům / List of illustrations
Seznam literatury / Bibliography

Západočeské muzeum v Plzni, Plzeň 2020, rozměr 210 x 305 mm, 246 s., bar., česky a anglicky, ISBN 978-80-7247-177-5