Lidové stavby v České republice

Lidové stavby v České republice
ISBN: 978-80-86516-99-8
Availability: in stock
including VAT
your price290,00 Kč
ps
Jiří Langer
Lidové stavby v České republice

Knížka populárně naučnou formou přibližuje široké veřejnosti vesnické stavitelství v celé šíři regionálních odlišností a výtvarného působení historických staveb našeho venkova. Přehledné poznání lidového stavitelství je představeno v základních etnologických, geografických, materiálových a konstrukčních souvislostech. V nástinu je podán i způsob bydlení a každodenní využití jednotlivých typů staveb. Čtivý text doprovází řada krásných instruktivních kreseb autora. Poznání lidové architektury vede k porozumění a seznámení s historií prostředí, ve kterém žijeme, a snad podpoří úsilí o zachování hodnotných dokladů minulosti. Kniha Lidové stavby v České republice navazuje na publikaci Jiřího Langera a Josefa Vařeky Naše lidové stavby vydané v edici Oko v roce 1983. Lidová architektura se v posledních desetiletích těší badatelskému zájmu. Byla vydána řada publikací věnovaných různým aspektům jejího poznání, přesto dosud nebyla dostatečně podchycena tematika celkového vývoje a přehledu lidové architektury na našem území, která by populárně‑naučnou formou přitáhla zájem co nejširší veřejnosti. Nové vydání knihy se současným názvem Lidové stavby v České republice etnologa a historika Jiřího Langera se snaží svým kultivovaným jazykem a autorskými kresbami tento dluh alespoň částečně splatit a podnítit odborníky na tomto poli pracujícím k dalším obdobným počinům.

PhDr. Jiří Langer, CSc. – etnolog, historik a muzejní pracovník, věnuje se zkoumání a terénním výzkumům lidové architektury a problematice muzeí v přírodě, je autorem řady odborných publikací. Jeho celoživotním posláním je snaha o záchranu a prezentaci lidové architektury. Národní památkový ústav vydáním této publikace vyslovuje uznání celoživotnímu dílu PhDr. Jiřího Langera, CSc.
Obsah:

Úvodem
Co jsou skanseny
Byla každá vesnice jiná?
Jak naši předkové stavěli
    Roubené stavby
    Střechy
    Patrové domy
    Výzdoba štítů
    Dveře a okna
    Hrázděné stavby
    Kamenné stavby
    Skalní obydlí
    Hliněné stavby
    Stavby z pálených cihel
    Výzdoba zděných domů
Bydlení v chalupě a na statku
    Půdorys
    Jizba
    Světnice
    Dělnické bydlení
Turistické stavby
Hospodářské stavby
Výjimečné stavby
Z kraje do kraje
Zvláštnosti kulturní tradice východní Moravy a Slezska
Proces zániku lidového stavitelství
Chraňme památky lidové architektury
Znáte naše muzea v přírodě?
Výběr z odborné literatury
Slovníček méně známých výrazů

Národní památkový ústav, Praha 2018, rozměr 215 x 215 mm, 174 s., čb., česky, ISBN 978-80-86516-99-8