Lidové stavitelství východních Čech

Lidové stavitelství východních Čech
ISBN: 80-86472-04-3
Availability: in stock
including VAT
your price385,00 Kč
ps

Magda Křivanová, Luděk Štěpán

Lidové stavitelství východních Čech


Z úvodu:


Lidové stavitelství je tvůrčím projevem lidových stavitelů a řemeslníků vycházejícím z představ, potřeb a tradic venkovského obyvatelstva. Charakteristickým rysem lidových staveb je jejich úzké sepjetí s přírodou, které se odráželo v používání místních materiálů i v čerpání inspirace k výzdobě jednotlivých objektů. Jedním ze základních předpokladů, který rozhodoval o výsledku tohoto pprocesu byl dostatek uměleckého cítění a řemeslné zručnosti jeho tvůrců. Dnes jsou ukázky lidového stavitelství součástí národního kulturního dědictví, prostupují sídelní krajinou, dotvářejí životní prostředí a českému venkovu vdechují malebný ráz.

Obsah:


Vesnická sídla
Dům konstrukce a prostorové uspořádání
Interiér a bydlení
Dvůr a zemědělské stavby
Lidové a technické stavby
Vybavení vesnických sídel
Lidové sakrální stavby
Regionální typy lidového domů
Krkonošský dům na Trutnovsku
Dům slezského pohraničí na Náchodsku
Dům orlického podhůří na Rychnovsku
Dům orlického podhůří na Ústeckoorlicku
Dům středního Polabí na vysokomýtsku
Dům českomoravského pomezí na Svitavsku
Dům středního Polabí na Chrudimsku, poličský a horacký dům na Hlinecku.
Dům středního Polabí na Pardubicku a Královéhradecku
Dům severních Čech na Jičínsku

Literatura
Slovníček