Liturgické textilie a jejich památková ochrana

Liturgické textilie a jejich památková ochrana
ISBN: 978-80-244-5867-0
Availability: in stock
including VAT
your price340,00 Kč
ps
Jitka Jonová, Radek Martínek (eds.)

Liturgické textilie a jejich památková ochrana

Široce koncipovaná metodika reflektuje přesné vymezení sledované problematiky a přehled dosavadního bádání s důrazem na středoevropské prostředí. Představuje možnou druhovou skladbu dochovaných souborů, uvedení do problematiky základního znalectví textilních technik a materiálů včetně těch tkalcovských a vyšívacích. Dále uvádí umělecko-řemeslný přehled a souvislosti, přehled degradativních vlivů a způsoby jejich prevence, evidenci a způsob vedení dokumentačního popisu. Důraz je kladen na praktičnost a přehlednost textu s přihlédnutím k využití metodologických postupů v přímé terénní praxi (církevní a památkové objekty, církevní praxe a výstavní/prezentační expozice aj.).

Stručný obsah:

Bohoslužebné textilie (Radek Martínek)
Paramenta a kostelní prádlo. Jejich rozdělení a funkce
Z historie liturgického textilu
Bohoslužebné textilie jako předmět sběratelství (Markéta Grill Janatová)

Metodologická východiska a přístupy (Jitka Jonová, Marie Kuldová, Radek Martínek)
Metodologické pomůcky k ochraně starého liturgického textilu
Zahraniční zkušenosti
Archivní zkoumání liturgického textilu (Jitka Jonová, Alena Nachtmannová)

Techniky a materiály (Radek Martínek)
Paramentika
Tkanina a vzor
Výšivka
Ostatní techniky
Textilní materiály a jejich symbolický význam
Liturgické barvy

Péče o liturgický textil (Jitka Jonová, Marie Kuldová, Radek Martínek)
Bohoslužebné textilie jako předmět památkové ochrany
Ohrožující faktory, prevence, ošetření
Uložení liturgického textilu
Shrnutí základních pravidel péče o paramenta (Marie Kuldová, Jitka Jonová, radek Martínek)
Od oprav po restaurování parament (Markéta Grill Janatová, Marie Kuldová)

Dokumentace a evidence (Jitka Jonová, Marie Kuldová, Radek Martínek, Valburga Vavřínová)
Dokumentace
Elektronický evidenční systém (Valburga Vavřínová)

Shrnutí
použitá a doporučená literatura
Přílohy

Univerzita Palackého v Olomouci, r. 2020, rozměr 148 x 210 mm, 338 s., bar., česky, ISBN 978-80-244-5867-0