Loket ve výtvarném umění

Loket ve výtvarném umění
ISBN: 978-80-906866-0-1
Availability: in stock
including VAT
your price615,00 Kč
ps
Lukáš Smola

Loket ve výtvarném umění

Památky a umělci do roku 1945


Publikace představuje Loket a jeho nejbližší okolí nejen coby malebné město se starobylým hradem, ale i jako region svébytné kultury – místo, v němž v uplynulých staletích žila a svá díla vytvořila řada malířů, sochařů a dalších výtvarných umělců.
Kniha navazuje na publikaci „Sokolovsko – umění, památky a umělci do roku 1945“ autorů Vladimíra Prokopa a Lukáše Smoly, vydanou v roce 2014. Ta svým rozsahem, byť úctyhodným, neumožňovala v kapitole věnované Lokti a okolí uvést veškeré informace k uměleckým dílům tohoto města. S odstupem několika let navíc přinesla pokračující kulturněhistorická bádání řadu nových poznatků, jež nyní umožňuje v nové samostatné publikaci údaje o Lokti, jeho umělcích a uměleckých artefaktech nejen aktualizovat, ale v řadě případů i rozšířit. Čtenáři se tak nabízí možnost podrobného seznámení nejen s památkami bohatého, dynamického a komplikovaného stavebního vývoje města a s dalšími výtvarnými díly spjatými s Loktem, ale i s řadou mnohdy zapomenutých či polozapomenutých uměleckých osobností, jež v minulých staletích spoluvytvářely kulturní dědictví tohoto místa.
Kniha tak chce zaplnit další bílé místo v našem vnímání kulturních dějin českých zemí, mezeru, jež vznikla přetržením historické paměti v chaosu poválečných let i následným zavržením a odsouzením k zapomnění všeho, co bylo považováno za připomenutí nežádoucí minulosti regionu.

Obsah


7 Předmluva

11 LOKET
13 Kostel sv. Václava
61 Děkanství
61 Kostel sv. Wolfganga
63 Kostel sv. Jana Křtitele
69 Kaple
75 Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice
81 Sochy a drobné umělecké artefakty
89 Hrad
95 Městské muzeum
99 Řetězový most
103 Městské opevnění
107 Radnice
111 Hotel Bílý kůň
113 Městská spořitelna
115 Další zajímavé stavby
127 Hřbitovy
133 Kamenné kříže
141 Porcelánky

149 DVORY
151 Památky

163 NADLESÍ
165 Památky

171 ÚDOLÍ
173 Památky

UMĚLCI
179 August Cordus
181 Philipp Cordus
183 Walter Ditz
193 Anton Hahn
195 Adam Kraft
199 Hermann Kugler
201 Vincenc Morstadt
205 Josef Paulus
209 Franz Röschenthaler
211 Franz Schilhabl
219 Eugen Josef Schmidt
221 Adolf Weidlich
227 Wildtové
243 Alois Wolf

246 Seznam použitých zdrojů
248 Seznam vyobrazení

Vydal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti r. 2017, vydání první, 251 s., bar., česky, ISBN 978-80-906866-0-1