Malované zbroje na státním zámku Konopiště

Malované zbroje na státním zámku Konopiště
ISBN: 978-80-87967-02-7
Availability: in stock
including VAT
your price490,00 Kč
ps
Petr Czajkowski, Stanislav Hrbatý

Malované zbroje na státním zámku Konopiště

Poklady zbrojnic na hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu


Katalog představuje konvolut malovaných zbrojí ze zámku Konopiště, který se svým významem, uceleností a uměleckou hodnotou řadí mezi patrně nevýznamnější soubory na světě. Je složená z rodových sbírek vévodů d´Este a markýzů Obizzi, přičemž její historie sahá pravděpodobně až do počátku 16. století.

Publikace zasazuje sbírku malované zbroje do širokého kontextu. Věnuje se historii rodů d´Este a Obizzi, turnajovým slavnostem v Itálii, původu malovaných zbrojí a jejich výzdobě nebo rozboru ikonografického ztvárnění medúzy a její symboliky v umění. Díky spolupráci se zahraničními institucemi ji navíc doplňuje další komparační materiál v zahraničí.

V katalogové části je představena kompletní sbírka, včetně položek nalézajících se aktuálně mimo sbírkový fond Národního památkového ústavu. Jednotlivá hesla obsahují údaje o rozměrech, původu, dataci a jsou doplněna stručným základním popisem.

Obsah:

Úvod

Historie zbrojnice rodů d'Este a Obizzi
Turnajové slavnosti v Itálii
Původ malovaných zbrojí a jejích výzdoba
Ikonografická ztvárnění medusy a její symbolika v umění
Katalog

Abstract
Prameny a literatura
Index katalogu

NPÚ, ÚOP v Brně, Brno 2015, 210 x 270 mm, 264 str., ISBN 978-80-87967-02-7