MASARYKŮV ÚSTAV A ARCHIV AV ČR

Products
61 … 80 from 115 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Časopis Střed 2011/1 in stock

98,00 Kč
in stock
Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR v.v.i., Praha 2011, rozměr 145 x 205 mm

Die Zeit (1894-1904) in stock

480,00 Kč
in stock
Publikace otevírá nový pohled na vztahy mezi českou a vídeňskou modernou přelomu 19. a 20. století, poprvé syntetickým způsobem zpracovává kontakty mezi vedoucími představiteli české literární i politické moderny a vídeňským týdeníkem Die Zeit, který se rychle stal důležitým orgánem středoevropské moderny.

Masarykův ústav AV ČR v.v.i. a Österreichisches Theatermuseum r. 2011, rozměr 160 x 230 mm, 504 s., německy, ISBN 978-80-86495-72-9

Soupisy sbírky rukopisů bývalého Františkova muzea v Brně in stock

667,00 Kč
in stock
Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky v.v.i., Praha. r. 2011, 686 s., rozměr 160 x 235 mm

Ideály humanitní 1901-1903 in stock

440,00 Kč
in stock
Ústav T. G. Masaryka, Praha 2011, 519 str., 22x15cm

Kroniky českých měst z předbělohorského období in stock

440,00 Kč
in stock
Masarykův ústav AV ČR, Praha 2010, 295 str., 21x15cm

Ivan Málek a vědní politika 1952-1989 aneb Jediný opravdový komunista? in stock

260,00 Kč
in stock
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Praha 2010, 387 str., 21x15cm

1918: Model komplexního transformačního procesu? in stock

285,00 Kč
in stock
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., r. 2010, 299 s.

Česká otázka - Naše nynější krize - Jan Hus in stock

190,00 Kč
in stock
Ústav T. G. Masaryka, Praha 2000, 492 str.

Soupis rukopisů knihovny při farním kostele svatého Jakuba v Brně in stock

285,00 Kč
in stock
Masarykův ústav AV ČR, Praha 2007, 688 str.

Cestování Čechů a Poláků v 19. a 20. století in stock

180,00 Kč
in stock
Masarykův ústav AV ČR, Praha 2008, 237 str.

Archivní přehled. Fondy uspořádané v letech 1996–2004. Zpráva o činnosti v Archivu AV ČR za rok 2003 to 7 days

124,00 Kč
to 7 days
Práce z Archivu Akademie věd. Řada D, svazek 1., Archiv AV ČR, Praha 2004, 246 str.

Cesta demokracie I. in stock

200,00 Kč
in stock
Masarykův ústav AV ČR, Praha 2003. 440 str.

Cesta demokracie. III. in stock

198,00 Kč
in stock
Ústav T. G. Masaryka, Praha 1994. 420 str.

Cesta demokracie. IV. to 7 days

198,00 Kč
to 7 days
Ústav T. G. Masaryka, Praha 1997. 510 str. 

Druhý odboj (1939–1945): Svědectví a úvahy in stock

369,00 Kč
in stock
Někdejší národně demokratický poslanec a publicista dr. Vlastimil Klíma (1898–1987) podává memoárové svědectví o své činnosti v českém protinacistickém odboji za druhé světové války a o svých odbojových spolupracovnících.
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2017, 396 str., 160 x 245 mm, ISBN 978-80-7422-494-2

Iluminované rukopisy českého původu v polských sbírkách in stock

245,00 Kč
in stock
Archiv akademie věd ČR, Praha r. 2004, rozměr 215 x 305 mm, 219 s., čb, 32 s. barevné přílohy

Instituce, osobnosti, ideje a struktura vědy v českých zemích in stock

174,00 Kč
in stock
Archiv AV ČR, Praha 2007, 272 str.

Institucionální zázemí humanitních a sociálních věd v českých zemích v letech 1848–1952 to 7 days

250,00 Kč
to 7 days
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Praha 2009, 368 str.

Juvenilie in stock

90,00 Kč
in stock
Ústav T. G. Masaryka, Praha 1993, 172 str.

Katalog iluminovaných rukopisů Strahovské knihovny in stock

590,00 Kč
in stock
Masarykův ústav AV ČR, Praha 2009, 320 str.