Mediaevalia Historica Bohemica 19/1

Mediaevalia Historica Bohemica 19/1
ISBN: 0862-979X
Availability: in stock
including VAT
your price145,00 Kč
ps
Obsah

Studie

Lenka BLECHOVÁ, Knížecí zrcadla v českých zemích ve vrcholném a pozdním středověku
Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Literární prameny o dětech a pro děti. Příspěvek ke komparaci historiografických pramenů a literatury středověku v českých zemích
Eva DOLEŽALOVÁ, Dítě a církev ve středověku
Mlada HOLÁ - Martin HOLÝ, Středověké studijní nadace v Čechách
Jindřich MAREK,
Polemické spisy Václava Korandy mladšího proti papeži a představitelům katolické strany v Čechách

Literatura

Jean Flori: Eleonora Akvitánská. Vzpurná královna. Praha 2014. (Jitka Friedlová)
Oldřich z Erzenbachu: Vilém ze země Sloovanů. Epos z konce přemyslovského věku, překlad, úvodní studie, komnetáře. Dana Dvořáčková-Malá, Praha 2015. (Anna Košatková)
Martin Nodl: Středověk v nás. Praha 2015. (Dana Dvořáčková-Malá)
Richard Němec: Architektura - vláda - země. Rezidence Karla IV. v Praze a zemích Koruny české. Praha 2015 (Lenka Bobková)

Soupis použitých zkratek
Autoři článků a stidií
Redakční pokyny autorům