Mediaevalia Historica Bohemica 22/1

Mediaevalia Historica Bohemica 22/1
ISBN: 0862-979X
Availability: in stock
including VAT
your price130,00 Kč
ps
Obsah

I. Studie
Kristýna Solomon: Otokar als Alexander redivius
Jakub Razim: Panovniská rada Jindřicha Korurtanského
Vojtěch Večeře: Oslava Karla IV. v pohřebních kázáních Jindřicha z Vildštejna jako příklad morálně exhortatovního dosahu funerální homiletiky
Jindřich Marek: Václav z Dráchova jako oficiál pražského arcibiskupství

II. Literatura
Dalibor Havel: Počátky latinské písemné kultury v českých zemích. Nejstarší latinské rukopisy a zlomky v Čechách a na Moravě. Brno 2018. (Dana Dvořáčková-Malá)
Martina Maříková: Finance v životě pražské metropolitní kapituly. Hmotné zabezpečení kanovníků optikou účetních rejstříků z let 1358-1718. Praha 2018. (Vojtěch Večeře)
Vladislav Razím: Řeč středověké fortifikační architektury. Terminologie a její souvislosti. (Lukáš M. Vytlačil)
Jaroslav Čechura, Veronika Stachurová, Zuzana Vlasáková: Sniřičtí. Krátké dějiny úspěšného rodu. Šlechtické rody Čeech, Moravy a Slezska. Praha 2018. (Lukáš M. Vytlačil)

Seznam použitých zkratek
Autoři článků a studií
Redakční pokyny autorů