Mediaevalia Historica Bohemica 22/2

Mediaevalia Historica Bohemica 22/2
ISBN: 0862-979X
Availability: in stock
including VAT
your price130,00 Kč
ps
Obsah

I. Studie
Jan Slíva: Jindřich z Isernie, protonotář Jindřich a Jindřich Vlach
Václav Bok: Rheinländische und moselländische Adlige im Umkreis Johanns von Luxemburg im Gedicht „Minne und Gesellschaft“
Martin Juřička: Mikuláš Bystřice z Vojnic na Kroměříži (1434–1478, †1480). Osudy jednoho moravského rytíře v proměnách pozdně středověké společnosti
Zdeněk Beran: České královny a královská Věnná města v pohusitské době (1436–1526)

II. Literatura
Marzena Matla , Czeskie wpływy w życiu religijnym i piśmiennictwie państwa piastowskiego w X–XI wieku, Poznań 2017 (Ludmila Luňáková)
Václav ŽŮREK, Karel IV. Portrét středověkého vládce. Praha, 2018 (Klára Severová)
Z počátků husitské revoluce, Petr Elbel – Libor Jan – Jiří Jurok (edd.), Brno 2019 (Martin Juřička)

Seznam použitých zkratek
Autoři článků a studií
Redakční pokyny autorů