Mediaevalia Historica Bohemica 23/2

Mediaevalia Historica Bohemica 23/2
ISBN: 0862-979X
Availability: in stock
including VAT
your price145,00 Kč
ps
Obsah

I. Studie
Robert Vlk: Elisabeth, quae publicam rem Boemiae plus quam vir regebat. Alžběta uherská, kněžna česká
Elisabeth, quae publicam rem Boemiae plus quam vir regebat. Elisabeth of Hungary, Duchess of Bohemia

Gabriela Dykastová: Vzestup a pád Beneše ze Cvilína
The Rise and Fall of Beneš of Cvilín

Jakub Novák: Sídlištní struktura šternberského panství ve 14. století
The settlement structure of the Šternberk estate in the 14th century

David Radek: Kdo byl Bolek Opavský? Několik poznámek k tzv. Výpovědi krále Jana
Who Was Bolek Opavský? Some Notes on the So-Called Testimony of King John

II. Literatura

Martin NODL – František ŠMAHEL (eds.), Pohané a křesťané. Christianizace českých zemí ve středověku, Praha 2019
(Ludmila Luňáková)

Lenka Bobková, Jan Lucemburský. Otec slavného sLyna, Praha 2018
(Dana Dvořáčková-Malá)

Vladislav RAZíM, Středověká opevnění českých měst 2.1.
Katalog Čechy B–O; 2.2. Katalog Čechy P–Ž, Praha 2020
(Robert Šimůnek)

Seznam použitých zkratek
Autoři článků a studií
Redakční pokyny autorů