Mediaevalia Historica Bohemica 24/2

Mediaevalia Historica Bohemica 24/2
ISBN: 0862-979X
Availability: in stock
including VAT
your price130,00 Kč
ps
Obsah

I. Studie
Václav Drška: Mezi gens a regnum. Církev a její role na pomezí krize tradiční společnosti a vznikem raně středověkého státu / Between Gens and Regnum. The Church and Its Role in the Transition Through a Crisis of Traditional Society to the Beginning of an Early Medieval State
Martin Šenk: Proměna úlohy biskupa a biskupského ideálu v době stěhování národů / The Transformation of the Role of the Bishop and the Ideal Bishop During the Migration Period
Petr Kubín: Prosazení klerického celibátu v českých zemích ve 12. století / Enforcing Clerical Celibacy in the Czech Lands in the 12th Century
Martin Dekarli: Hledání zákonné autority v době vymknuté z kloubů: Jan Hus a krize církve v kontextu pozdně středověkých debat / Searching for the Authority of Law in the Time Out of Joint. Jan Hus and the Crisis of the Church within the Context of Debates in the Later Middle Ages

II. Literatura
Michal Dragoun, Jindřich Marek, Kamil Boldan, Milada Studničková, Knižní kultura českého středověku, Praha 2020. (Dana Dvořáčková-Malá)
Petr Hrachovec, Die Zittauer und ihre Kirchen (1300–1600). Zum Wandel religiöser Stiftungen während der Reformation, Schriften zur sächsischen Geschichte und Volkskunde, Bd. 61, Leipzig 2019. (Blanka Zilynská)
Martin MUSÍLEK, Hertvíkové z Rušinova: Východočeská šlechta ve víru husitských bouří, Praha 2021, (Jan Boukal)

Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha 2021, rozměr 145 x 205 mm, 94 s., ISSN 0862-979X