Městský farní kostel ve středověkých Čechách: Trhové Sviny 1280–1520

Městský farní kostel ve středověkých Čechách: Trhové Sviny 1280–1520
Availability: in stock
including VAT
your price290,00 Kč
ps

Roman Lavička, Robert Šimůnek

Městský farní kostel ve středověkých Čechách: Trhové Sviny 1280–1520

Interpretace obsažená v této knize je vystavěná na příkladu jednoho z nejvýstavnějších jihočeských pozdně gotických městských kostelů, farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech na Českobudějovicku. Je založena na důkladné rešerši písemných pramenů a rekonstrukci stavebního a uměleckého vývoje kostela a pokouší se rozkrýt sociální předivo, které tuto stavbu i její předchůdkyně doprovázelo od 13. do první poloviny 16. století.

Obsah:
Úvod
Trhové Sviny do počátku 16. století
Stavební podoba městečka
Kostel Nanebevzetí panny Marie do poloviny 15. století
Fabricia Ecclesiae, zádušní a písemná agenda
Stavební vývoj kostela v pozdním středověku
Pohled do interiéru kostela v 15.-16. století
Sociální síť kostela a zdroje financování
Kamenické značky a jejich výpověď
Architektura kostela v kontextu pozdně gotického stavitelství na jihu Čech
Faráři
Otazníky okolo hradní kaple
Kostelní okrsek jako pevnost
Závěr
Bibliografie
Rejstřík
Summary