Moderní dějiny 2017/1

Moderní dějiny 2017/1
Availability: in stock
including VAT
your price280,00 Kč
ps
OBSAH

STUDIE
Kateřina TVRDÁ: Heinrich Eduard Herz (1785–1849) Geschichte eines jüdischen Zuckerfabrikanten
Petr PROKŠ: Velmocenská politika carského Ruska a Osmanská říše za Velké války (1914‒1916/1917)
Marián MANÁK: Revizionistické aktivity Maďarska v správách československých diplomatov v USA v rokoch 1919‒1921
Jaroslav ŠEBEK: Katolická akce jako nástroj papežského centralismu a její recepce v meziválečném Československu
Michal PEHR: Křesťanské odbory v meziválečném Československu
Jan RATAJ: Budování státní řízené propagandy za druhé republiky (1938‒1939)
Vít MACHÁLEK: Jak to bylo s vládním vojskem v roce 1943. (Sonda do dějin Protektorátu Čechy a Morava)
Lubomír NENIČKA: Otázka slezské samosprávy a budování „lidové demokracie” v Československu po roce 1945
Marie ŠPILÁČKOVÁ – Zuzana SMOLKOVÁ: Housing issues in Ostrava between 1918‒1948 from the perspective of social workers
Monika TURYNOVÁ: Uvedení divadelní hry Rolfa Hochhutha „Náměstek“ v Československu

MATERIÁLY
Petr FISCHER: Dálnice pohledem československého tisku koncem 30. let 20. století

RECENZE
Jan RATAJ a Miloslav MARTÍNEK, Česká politika 1848‒1918, Praha, Metropolitan University Prague Press 2015, 577 s. ISBN 978-80-87956-12-0. (Marie L. Neudorflová)
Jan RŮŽIČKA, Maloměšťáci s otevřenou myslí. Obecní reprezentace Bučovic a Slavkova (1850‒1914), Brno, Matice moravská 2016, 401 s., ISBN 978-80-87709-16-0. (Andrea Pokludová)
Jaroslava HOFFMANNOVÁ, Prvenství žen. Ženy iniciativní, vzdělané a tvořivé. Praha, Ústav T. G. Masaryka, o. p. s., a Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. 2016, 208 s. ISBN 978-80-86142-56-2, 978-80-87782-65-1. (Marie L. Neudorflová)
Jaroslav JANDA, Moje vzpomínky na světovou válku 1914–1918. K vydání připravila Jaroslava Hlaváčková, Praha, Národní archiv 2016, 272 s., ISBN 978-80-7469-050-1. (Vojtěch Kessler)
Dalibor VÁCHA, Ostrovy v bouři. Každodenní život československých legií v ruské občanské válce (1918–1920), Praha, Epocha 2016, 440 s., ISBN 978-80-7425-288-4. (Vojtěch Kessler)
Tomáš PETRÁČEK, Církev, tradice, reforma. Odkaz Druhého vatikánského koncilu, Praha, Vyšehrad 2016, 248 s., ISBN 978-80-7429-643-7. (Marek Šmíd)
Emília HRABOVEC, Slovensko a Svätá stolica v kontexte vatikánskej východnej politiky (1962‒1989), Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave 2016, 400 s. ISBN 978-80-223-4070-0. (Marek Šmíd)
Jiří PERNES, Zprávy z Prahy 1953, Praha, Academia 2016, 409 s., ISBN 978-80-200-2568-5. (Martin Dolejský)