Moderní dějiny 2018/2

Moderní dějiny 2018/2
Availability: in stock
including VAT
your price165,00 Kč
ps
OBSAH • CONTENT

STUDIE • STUDIES

Pavel KLADIWA
The Transformation and Social Activation of Rural Areas. The Bohemian Lands in 1861–1914. (A Preliminary outline of the issue)
[The Transformation and Social Activation of Rural Areas. The Bohemian Lands in 1861–1914. (A Preliminary outline of the issue)]

Patrik VEDRAL
Gender a náboženství v meziválečném Československu (1918–1938)
[Gender and religion in interwar Czechoslovakia (1918–1938)]

Markéta SKOŘEPOVÁ
Propagace Katolicismu ve 20. století prostřednictvím prvků lidové zbožnosti. Komunikační prostředky pastorace děkana Jana Paulyho
[Promotion of Catholicism in the 20th Century through popular piety. Dean Jan Pauly’s means of pastoral communication]

Martin PELC
Národní stadion. Polemiky o ústředním sportovišti Československa v letech 1918–1938
[National Stadium. Controversy over Czechoslovakia’s central sports stadium, (1918–1938)]

Jaroslav VALKOUN – Eva FISCHEROVÁ
Britsko-dominiální vztahy, imperiální preference a imperiální ekonomická konference v Ottawě v roce 1932
[British-Dominion Relations, Imperial Preference and the British Empire Economic Conference in Ottawa of 1932]

Jan HERMAN
Baťa, Židé a Steinův seznam (1938–1939)
[Baťa, Jews and Stein’s List (1938–1939)]

Alena BUBELOVÁ – Petra ZABILANSKÁ
Český skauting za druhé světové války. Podle deníků Jarmila Burghausera
[Czech Scouting during the Second World War. The diaries of Jarmil Burghauser]

Anna BLATECKÁ
Vedoucí představitelé nacistické trestnice Mírov v letech okupace (1938–1945)
[Top Officials of Mírov Nazi Prison during the Occupation (1938–1945)]

Vojtěch ČEŠÍK
Kriminální komisař Richard Heidan (1893–1947). Životní osudy posledního vedoucího gestapa v Olomouci
[Criminal Commissioner Richard Heidan (1893–1947). The life story of the last head of the Gestapo in Olomouc]

Lukáš BLAŽEK – Daniela NĚMEČKOVÁ
Analýza revize retribuce v roce 1948 s využitím statistických metod
[Analysis of the revision of retribution in 1948 using statistical methods]

Miroslav ŠEPTÁK
Novinářská organizace v počáteční fázi reformního procesu (leden – březen 1968)
[Union of Journalists during the initial phase of the reform process (January – March 1968)]


MATERIÁLY • MATERIALS

Jindřich DEJMEK
Málo známý list ze „západní“ politiky Pražského jara.
Schůzka ministrů zahraničí Jířího Hájka a Kurta Waldheima v Bratislavě
dne 21. června 1968
[Little known document on Prague Spring’s “Western” policy.
Meeting between Foreign Ministers Jiří Hájek and Kurt Waldheim in Bratislava on 21 June 1968]


KRONIKA • CHRONICLES

Pracovní seminář o komunistickém převratu v únoru 1948
(Daniela Němečková)RECENZE • REVIEWS

József DEMMEL, Ľudovít Štúr. Zrod moderného slovenského národa v 19. storočí, Bratislava, Kalligram 2015, z maď. orig. A szlovák nemzet születése. Ľudovít Štúr és a szlovák társadalom a 19. századi Magyarországon, Kalligram 2011, překl. Galina Šándorová, 368 s. , doslov Rudolf Chmel. ISBN 978-80-8101-879-4.
(Dalibor Státník)


Tereza KOVAŘÍKOVÁ – Pavel MAREK – Ivan PUŠ, Starostové, vůdcové, nebo služebníci? Role starosty v samosprávě na příkladech Olomouce, Prostějova a Zlína na přelomu 19. a 20. století, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2016, 254 s. ISBN 978-80-244-5070-4
(Vojtěch Kessler)

Gustav NOVOTNÝ, Tři lesní inženýři. Josef Opletal, Karel Šiman a Gustav Artner, Praha, Historický ústav  2015, 592 s. (Práce Historického ústavu AV ČR, v. v. i, 57). ISBN 978-80-7286-246-7.
(Ondřej Horák)


Vojtěch KESSLER, Paměť v kameni: Druhý život válečných pomníků, Praha, Historický ústav AV ČR 2017, 336 s. ISBN 978-80-7286-308-2.
(Jiří Chmelenský)

Jiří HNILICA, Fenomén Dijon. Století českých maturit ve Francii, Praha, Univerzita Karlova v Praze – Karolinum 2017, 510 s. ISBN 978-80-246-3514-9.
(Zuzana Raková)

Saul FRIEDLÄNDER, Nacistické Německo a Židé, 1933-1945, Ostrava: Občanské sdružení Pant, 2017, 335 s. (z angličtiny přeložila Petruška Šustrová). ISBN 978-80-906778-1-4
(Marek Šmíd)

Jakub DRÁBIK, Fašista: příběh sira Oswalda Mosleyho, Praha, Academia 2017, 500 s. + 32 s. obrazových příloh. ISBN 978-80-200-2679-8.
(Martin Dolejský)

Martin JINDRA, Sáhnout si do ran tohoto světa. Perzekuce a rezistence Církve československé (husitské) v letech 1938–1945, Praha ÚSTR – CČSH 2017, 704 s. ISBN 978-80-87912-80-5, ÚSTR; 978-80-7000-141-7, CČSH.
(Vojtěch Vlček)

Petr SKALNÍK a kolektiv, Afrikanistika v českých zemích a na Slovensku po roce 1960: kritické ohlédnutí, Ústí nad Orlicí – Hradec Králové, Oftis 2017, 336 s. ISBN 978-80-7405-427-3.
Geneze jednoho oboru: vzestupy a pády české afrikanistiky
(Vilém Řehák)