Moderní dějiny 2019/1

Moderní dějiny 2019/1
Availability: in stock
including VAT
your price250,00 Kč
ps
Moderní dějiny 2019/1

Specializované periodikum s podtitulem Časopis pro dějiny 19. a 20. století. Je určeno k publikování analytických studií, materiálů a dokumentů k obecným a českým dějinám uvedeného období. Résumé v angličtině a němčině. Od svého počátku je recenzovaným periodikem.

Obsah:

STUDIE • STUDIES

Dušan ŠKVARNA
České symbolické javy v slovenskom kultúrnom prostredí a ich funkcie v 19. storočí
[Czech symbolic phenomena in the Slovak cultural environment and their functions in the 19th century]
s. 1–21

Pavel KLADIWA
Obecné školy a jejich učitelé jako základní kultivační faktor rurálního prostředí. (Valašsko v posledním půlstoletí před první světovou válkou)
[Municipal Schools and their Teachers as a Core Cultivating Factor in the Rural Environment (Moravian Wallachia during the half century prior to the First World War)]
s. 23–48

Blanka ZUBÁKOVÁ
Židé v meziválečném Polsku a odkazy jejich bojkotu jako obrany před antisemitismem. Hospodářské, kulturní a společenské odezvy
[Jews in Interwar Poland and Legacies of their Boycott as Protection against Antisemitism. Economic, cultural and society-wide responses]
s. 49–77

WANG LI
The Impact of the October Revolution on China: three generations and beyond
[Dopad Říjnové revoluce na vedení Komunistické strany Číny: Přes tři generace]
s. 79–102

Martin DOLEJSKÝ
Opozice v meziválečné KSČ v letech 1925–1929
[Opposition within the Interwar KSČ between 1925 and 1929]
s. 103–122

Bohumil MELICHAR
Komunisté v Praze. O příčinách volební úspěšnosti meziválečné KSČ
[The Communists in Prague. The causes of interwar KSČ’s electoral success]
s. 123–146

Jindřich DEJMEK
Komunistický převrat v Československu 1948 v kontextu akcelerující studené války v Evropě
[The 1948 Communist Coup in Czechoslovakia in the Context of an Accelerating Cold War in Europe]
s. 147–167

Zlatica ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ
Medzi politickým taktizovaním, kompromisom a prevratom. Jedinečné poučenie z dejín Slovenska od jesene 1947 do zimy 1948
[Amid political tactics, compromise and revolution.Unique lessons from the history of Slovakia, from the spring of 1947 to the winter of 1948]
s. 169–185

Milan BÁRTA
Lidové milice mezi komunistickou stranou a Sborem národní bezpečnosti 1948–1953
[People’s Militias between the Communist Party and the National Security Corps 1948–1953]
s. 187–199

Jan SLAVÍČEK
Únor 1948 jako předpoklad deformací spotřebního družstevnictví v letech 1948–1953
[The February 1948 Communist Coup and the Deformation of Consumer Co-operatives in 1948–1953]
s. 201–216

Eva IRMANOVÁ
Československo a revoluce v Maďarsku v roce 1956
[Czechoslovakia and the Revolution in Hungary in 1956]
s. 217–277

Tomáš RENNER
Koncept „formované společnosti“ Ludwiga Erhardta a jeho kritici
[Ludwig Erhard’s “formed society” concept and its critics]
s. 279–304

Michael DURČÁK
Kapitalismus fáze nula: Semináře Václava Klause jako součást myšlenkového světa pozdního socialismu
[Capitalism Phase Zero. Václav Klaus’s seminars as part of the thoughts of late socialism]
s. 305–355


MATERIÁLY •  MATERIALS

Paweł FIKTUS
Two letters of Alexander Dubček and Oldřich Černík from June 1989 Addressed to the Central Committee of the Polish United Workers’ Party and the Government of the Polish People’s Republic
[Dva dopisy Alexandra Dubčeka a Oldřicha Černíka z června 1989 adresované Ústřednímu výboru Polské sjednocené dělnické strany a vládě Polské lidové republiky]
s. 357–375


KRONIKA • CHRONICLE

Martin BOŠTÍK
Polistopadové osudy Nejedlého sochy v Litomyšli aneb Cesta k výstavě “Já jsem… Zdeněk Nejedlý. Příběh tragédie jednoho moderního intelektuála“
[The Fate of  Nejedlý's Statue in Litomyšl after of November 1989 or The Way to the Exhibition “I am… Zdeněk Nejedlý. The Story of  Tragedy one Modern Intellectual“]
s. 379–387


RECENZE  • REVIEWS

Martina NIEDHAMMER, Jen pro peníze? Pražské židovské elity v 19. století – skupinová biografie, Praha, Lidové noviny 2016, 259 s.
ISBN 978-80-7422-512-3.
(Kateřina Tvrdá)
s. 385–387
 
František KUTNAR. Děkuji životu. Vzpomínky a zápisy českého historika. Hana Kábová (ed.), Praha, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Nakladatelství Lidové noviny, 2017, 223 s. ISBN 978-80-7422-432-4
(Marie L. Neudorflová)
s. 388–390

Gustav NOVOTNÝ, Zahraniční studijní cesty českých lesních odborníků v první polovině 20. století, Praha, Historický ústav, 2016, 152 s.
ISBN 978-80-7286-290-0
(Ondřej Horák)
s. 391

Timothy SNYDER, Černá zem, Praha – Litomyšl, Paseka; Praha, Prostor, 2015, 399 s.
ISBN 978-80-7432-655-4 (Paseka), ISBN 978-80-7260-322-0 (Prostor).
(Viktor Janák)
s. 392–395

Hubert WOLF, Konkláve. Tajemství papežské volby, Praha, Prostor, 2018, z němčiny přeložila Daniela Petříčková, 256 s. ISBN 978-80-7260-385-5
(Marek Šmíd)
s. 395–396

Jiří PETRÁŠ – Libor SVOBODA (eds.), Československo v letech 1954–1962, Praha, Ústav pro studium totalitních režimů; České Budějovice, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2015. 651 s.
ISBN 978-80-87912-24-9; ISBN 978-80-87311-57-8.
(Michael Durčák)
s. 396–398