Moderní dějiny 2020/2

Moderní dějiny 2020/2
Availability: in stock
including VAT
your price250,00 Kč
ps
Moderní dějiny 2020/2

Specializované periodikum s podtitulem Časopis pro dějiny 19. a 20. století. Je určeno k publikování analytických studií, materiálů a dokumentů k obecným a českým dějinám uvedeného období. Resumé v angličtině. Od svého počátku je recenzovaným periodikem.

Obsah:


TÉMA ČÍSLA: POLITIKA ULICE V 19. STOLETÍ

David Smrček - Jakub Raška, Politika ulice v 19. století: úvodní poznámky

Nina Milotová, Národní festivity inscenované ve veřejném prostoru města Roudnice nad Labem v šedesátých až osmdesátých letech 19. století

Jakub Raška, Veřejný život, počátky dělnického hnutí a Gutenbergovi mladí ve třech  stávkách: Lipsko 1865, Praha 1869, Vídeň 1870

Boleslav Šmejkal, „Nechť Třebíč se stane moravským Kladnem!” Veřejný prostor, politika ulice a dělnické hnutí v Třebíči na přelomu 19. a 20. století

David Smrček, Politika ulice, nebo politici v ulicích? Fenomén vůdců davu během pražských nepokojů roku 1897

Martin Klečacký, „Krvavá lázeň v Kraslicích.” Tragické vyústění jedné demonstrace v životě jednotlivce, obce a státu

Martin Klement, Zrcadla idejí. O průvodech nacionalistických tělocvičných svazů ve střední Evropě

Jan Randák, Kropicí vůz? Asanace? Hygiena a „politika ulice”

STUDIE

Jana Maroszová, Portrét bankéře s knihou. JUDr. Jaroslav Preiss a bibliofilie

Jan Štemberk, Branný sbor československých motoristů 1938-1939

Monika Kabešová, Personální změny ve funkci předsedy KNV  Pradubice v letech 1949-1960

Klára Netíková, Liang Qichao a jeho obraz národního hrdiny v životopisných článcích o západních osobnostech

MATERIÁLY

Jana Maroszová, Exulantské písně bankéře JUDr. Jaroslava Preisse

KRONIKA

Teplé dějiny v českých zemích (Queering Czech History), Praha 29. - 30. 11. 2019. Správa z konferencie
(Michal Mako)

Josef Dürich - Zapomenutý vítěz, Mladá Boleslav 17. 9. 2020. Vědecká konference o marginální postavě?
(Vojtěch Kessler)

RECENZE

Pavel KOLÁŘ, Soudruzi a jejich svět. Sociálně myšlenková tvářnost komunismu
(Stanislav Holubec)

Matěj BÍLÝ - Marián LÓŽI - Jakub ŠLOUF, Nervová vlákna diktatury. Regionální elity a komunikace uvnitř KSČ v letech 1945-1956
(Monika Kabešová)

Filip HERZA, Imaginace jinakosti: Pražské přehlídky lidských kuriozit v 19. a 20. století
(Ivana Průchová)

Michal DIMITROV et al., Ztráta starých jistot. Rakousko 1986-2000
(Ondřej Holub)

Autoři

Historický ústav, Praha 2020, rozměr 145 x 205 mm, 347 s., ISSN 1210-6860