Moderní dějiny 2021/1

Moderní dějiny 2021/1
Availability: in stock
including VAT
your price250,00 Kč
ps
Moderní dějiny 2021/1

Specializované periodikum s podtitulem Časopis pro dějiny 19. a 20. století. Je určeno k publikování analytických studií, materiálů a dokumentů k obecným a českým dějinám uvedeného období. Resumé v angličtině. Od svého počátku je recenzovaným periodikem.

Obsah:


STUDIE

Martin Dolejský, KSČ a přijetí zákona na ochranu republiky v roce 1923

Marek Šmíd, Cesta k Říšskému konkordátu z července 1933 v kontextu
vatikánské konkordátní politiky k Německu

Lukáš Haberland, Underground na severní Moravě v letech 1970–1989

Antonín Věžník - Ondřej Krejčí, Sto let zemědělství v České republice

Lucia Ferencei, Analýza slovenského politického režimu v rokoch 1994
až 1998 počas tretej vlády Vladimíra Mečiara

Peter Ondriečka, Reflexia vyháňania diabla vo Wemdingu v dobových periodikách: Hodnotenie exorcizmu dobovými periodikami a úloha wemdingského prípadu vo Wahrmundovej afére

Ivo Rejchrt, Propaganda a cenzura. Novinářství ve Dvoře Králové nad Labem za Velké války 1914–1918

Miroslav Šepták, Rakouská lidová strana a parlamentní volby v roce 1970

Richard Moravec, Vztah Dělnických tělocvičných jednot ke sportu

MATERIÁLY

Filip Binder, Romantická šlechtická sídla, krajinářské parky a příroda Velké Británie v cestovních denících vybraných zástupců rakouské aristokracie 19. století

KRONIKA

Genderové perspektivy v humanitních vědách, Praha / online, 6. 11. 2020. Zpráva z doktorandské konference
(Olga Słowik)

Workshop Dějiny podnikání ve střední Evropě devatenáctého
a dvacátého století. Prameny – metody – interpretace
(Veronika Jungmannová)

RECENZE

Arnošt NOVÁK, Tmavozelený svět. Radikálně ekologické aktivity v České republice po roce 1989, Praha: Sociologické nakladatelství 2017, 347 s.
(Martin Babička)

František Čuňas STÁREK – Martin VALENTA, Podzemní symfonie Plastic People, Praha: Argo – ÚStR 2018, 280 s.
(Jiří Andrs)

Joshua B. FREEMAN, Behemot: dějiny továrny a utváření moderního světa, Brno: Host 2019, 420 s.
(Zdeněk Nebřenský)

Andrzej WALICKI, Marxismus a skok do království svobody. Dějiny komunistické utopie, Praha: Argo 2019, 800 s.
(Václav Rameš)

Miloslav SZABÓ, Klérofašisti. Slovenskí kňazi a pokušenie radikálnej politiky (1935–1945), Bratislava: Slovart 2019, 208 s.
(Jaroslav Šebek)

Roman HOLEC, TRIANON. Triumf a katastrofa, Bratislava: Vydavateľstvo Marenčin PT 2020, 350 s.
(Eva Irmanová)

Martin GILBERT, Auschwitz a spojenci, Praha: Academia 2020, 638 s.
(Milan Mašát)

Jan RYCHLÍK, Československo v období socialismu 1945–1989, Praha: Vyšehrad 2020, 416 s.
(Rudolf Manik)

Historický ústav, Praha 2021, rozměr 145 x 205 mm, 402 s., ISSN 1210-6860