Moderní dějiny 31/1 (2023/1)

Moderní dějiny 31/1 (2023/1)
ISBN: ISSN 1210-6860
Availability: in stock
including VAT
your price250,00 Kč
ps
obsah | contents
STUDIE | STUDIES

Jan Koumar: Tourism of Aristocracy in the Second Half of the 19th Century. The Case of Emanuel Collalto e San Salvatore

Tomáš Korbel: Zvěčnělý šlechetný lidumil architekt Alois Turek. Nadace
jako způsob reprezentace nových elit v 19. století. The Immortalized Noble Philanthropist Architect AloisTurek. Foundation as a Way of Representing New Elites in the 19th Century

Marián Lóži: Dětství, mládí a učňovská léta Klementa Gottwalda: 1896–1914. The Childhood, Youth and Apprenticeship of Klement
Gottwald: 1896–1914

Eliška Pekárková: Expressionismus und jüdische Identität. Jakob Steinhardt zwischen Kunst und Religion Expressionism and Jewish Identity. Jakob Steinhardt Between Art and Religion

Jindřich Dejmek: Austrálie a Pacifik v zahraniční politice socialistického Československa v době studené války. Australia and the Pacific Area in the Foreign Policy of Socialist Czechoslovakia During the Cold War

David Klimeš: Extinction instead of Revival. A Failed Attempt to Legitimise Communist Power by Activating the National Front in Late Socialist Czechoslovakia

Václav Rameš: Individual Service Providing as an Economic Practice in Late Communist Czechoslovakia

KRONIKA | CHRONICLE

Sjezd historiků mezi modernitou a tradicí (David Smrček)
„Vy jste mi sympatická, pojďme si tykat“. Jaké dojmy si odnáším z 12. sjezdu českých historiků, Ústí nad Labem, 20–22. září 2022. (Agáta Kravčíková)
Konference Promýšlet Evropu 20. století: úvahy mladých badatelů nad historickou rolí „obrů“. (Jakub Marša)
Za Milanem Haunerem. (Josef Tomeš)
Jaroslav Šedivý, historik a diplomat (1929–2023). (Jindřich Dejmek)

RECENZE | BOOK REVIEWS
Iris NACHUM, Nationalbesitzstand und „Wiedergutmachung“. Zur historischen Semantik sudetendeutschen Kampfbegriffe, München: Vandenhoeck & Ruprecht, Collegium Carolinum 2021, 386 s. (Vojtěch Kessler)
Raimund WOLFERT, Charlotte Charlaque. Transfrau, Laienschauspielerin, „Königin der Brooklyn Heights Promenade“, Berlin – Leipzig: Hentrich & Hentrich 2021, 126 s. (Jaromír Mrňka)
Hanuš NYKL (ed.), Instituce a osobnosti ruské meziválečné emigrace v Československu, Praha: Karolinum 2021, 194 s. (Jana Burešová)
Alena FLIMELOVÁ – Roman ŠTÉR, Ve stínu mužů. Ženy v československých vojenských jednotkách na východní frontě v letech 1942–1945, Praha: Academia 2021, 491 s. (Anna Jagošová)
Radek LIPOVSKI – Lubor HRUŠKA – Lenka JAROŠOVÁ (eds.), Lidé a krajina českého Slezska. Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu, Ostrava: Ostravská univerzita 2021, 699 s. (Vojtěch Szajkó)
Ernst BLOCH, Filosofie naděje. Výbor z díla, Jan Bierhanzl – Jakub Ort (eds.), přel. Martin Pokorný, Praha: Filosofia. 2022, 351 s. (Veronika Korjagina)
Jakub DRÁBIK – Jakub RÁKOSNÍK, Od bouře k bouři. Československo, Evropa a svět mez dvěma světovými válkami (1918–1939), Praha: Academia 2022, 812 s. (Ondřej Holub)
Lukáš FASORA – Anna PEČINKOVÁ – Zdeňka STOKLÁSKOVÁ, Akademická věž ze slonoviny. Státní financování a autonomie vysokých škol 1849–1939, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2022, 295 s. (Mirek Vašík)

Historický ústav AV ČR, Praha 2023, 313 str., 205 x 145mm, čb., česky, resumé v angličtině a němčině, ISSN 1210-6860