Moderní dějny 31/2 (2023/2)

Moderní dějny 31/2 (2023/2)
ISBN: ISSN 1210-6860
Availability: in stock
including VAT
your price235,00 Kč
ps
obsah | contents

TÉMA ČÍSLA| TOPIC OF THE ISSUE: Public history

Úvod k tématu čísla: Public history (Václav Sixta) Introduction to the issue’s topic: Public history (Václav Sixta)

Kristina Broučková: Role „ledna“ v diskurzu pražského jara. The Role of “January” in Prague Spring’s Discourse
Lucie Česálková – Andrea Průchová hHůzová: Visual Culture and Hybrid Practices in Digital Public History: Contextualizing the “Frames of Reconstruction” online
exhibition
Kamil Činátl: Jak zacházejí s minulostí čtenáři historických bestsellerů? Sonda do recepce Bílé Vody Kateřiny Tučkové. How Do Readers of Historical Bestsellers Use the Past? Case Study of the Reader Reception of Novel Bíla Voda by Kateřina Tučková
Karel Šima: „Jako historik vím…“: Populistická historie a paradox autority vědy na příkladu života a díla Vlastimila Vondrušky. “As a Historian I Know”: Populist History and Paradox of Academic Authority in Case of Vlastimil Vondruška’s Life and Work

MATERIÁLY a DISKUZE | MATERIALS AND DISCUSSIONS
Michal Sklenář: Recenzní studie: Kateřina TUČKOVÁ, Bílá Voda, Praha: Host 2022, 686 s. Bílá Voda: A Review Paper

KRONIKA | CHRONICLE
Zbavit se Hitlera: Ze sklepa do muzea. Hitler entsorgen. Vom Keller ins Museum, Haus der Geschichte Österreich, 12. 12. 2021 – 8. 1. 2023. (Karolína Bukovská)
Šestý ročník světové konference Mezinárodní federace public history v Berlíně. 6th World Conference of International Federation for Public History in Berlin, 16.–20. 8. 2022. (Bohumil Melichar)
Třetí ročník konference Dějiny ve veřejném prostoru. (Vjačeslav Glazov, Anna Hantáková a David Rejholec)

RECENZE | REVIEWS
Stephan JAEGER, The Second World War in the Twenty-First-Century Museum. From Narrative, Memory, and Experience to Experientiality, Berlin – Boston: De Gruyter 2020, 380 s. (Bohumil Melichar)
Peter ŠVORC – Peter KOVAĽ (eds.), Multietnicita periférií – destabilizačný faktor medzivojnového Československa?, Prešov: Prešovská univerzita 2022, 192 s. (Vojtěch Kessler)
Štěpán KORČIŠ – Zdeněk MUNZAR – Jiří PERNES, Století ČSR v datech, souvislostech a příbězích, Praha: Štěpán Korčiš – 3K 2022, nestr. (Filip Binder)
Jan CHADIMA, Rudolf Slánský, Praha: Vyšehrad 2022, 447 s. (Matěj Bílý)
Michael HAUSER (ed.), Pražské jaro: Logika nového světa,  Praha: Filosofia 2022, 314 s. (Ondřej Holub)
Monika KABEŠOVÁ – Kateřina HRUŠKOVÁ a kol., České, slovenské a československé dějiny 20. století, XV., Hradec Králové: Nakladatelství Gaudeamus (Univerzita Hradec Králové) 2022, 244 s. (Milan Sovilj)
Tereza ARNDT – Bohumil MElICHAR – Čeněk PýCHA (eds.),13 objektů z (ne)šťastného muzea, Praha: Ústav pro studium totalitních režimů 2022, 336 s. (Vojtěch Kyncl)
Doreen PASTOR, Tourism and memory: visitor experiences of the Nazi and GDR past, Abingdon: Routledge 2022, 190 s. (Václav Sixta)

Seznam autorů a autorek studií ...


Historický ústav AV ČR, Praha 2023, 231 str., 205 x 145mm, čb., česky, resumé v angličtině a němčině, ISSN 1210-6860