Modrní dějiny 2017/2

Modrní dějiny 2017/2
Availability: in stock
including VAT
your price250,00 Kč
ps
OBSAH

STUDIE
Stanislav HOLUBEC: „Na bitevní čáře.“ Česko-německé zápasy o Krkonoše 1890‒1938
Ivana KOLÁŘOVÁ – Ondřej KOLÁŘ – Martin LOKAJ:Důstojnický sbor československého četnictva – sociohistorická sonda
Jakub DRÁBEK – Aleš SKŘIVAN, ml.: Chadbourneova mezinárodní dohoda o cukru a její dopad na československé cukrovarnictví
Lukáš NOVOTNÝ: Návštěvy Konrada Henleina v Londýně. Příspěvek k internacionalizaci sudetoněmecké otázky ve druhé polovině 30. let 20. století
David MAJTENYI: Od interbrigadisty k palubnímu střelci 311. perutě RAF – rotný Rudolf Bolfík (1913–1941)
Milan SOVILJ: Osudové okamžiky Království Jugoslávie na jaře roku 1941 očima představitelů československého exilu
Daniela NĚMEČKOVÁ: Boj o retribuci. Činnost ministrů spravedlnosti 1945–1948
Vojtěch KYNCL: Poválečné vyšetřování zločinů gestapa v Klatovech. Případ Kilian Anton Rupprecht
Zdeněk DOSKOČIL: Obvinění Ladislava Novomeského z tzv. slovenského buržoazního nacionalismu a jeho sebekritika na jaře 1950
Ladislav KUDRNA – František STÁREK ČUŇAS: (Proto)underground v politice komunistické strany. Vybraná reflexe z let 1965–1980
Ondřej ŽÍLA: Západní velmoci a jejich role v řízení repatriačního procesu v daytonské Bosně
a Hercegovině.

MATERIÁLY
Jakub KUNERT: Vrchní ředitel Živnostenské banky JUDr. Jaroslav Preiss a jeho vztah k výtvarnému umění
 
KRONIKA • CHRONICLES
Za Valeriánem Bystrickým (1936–2017). (Jindřich Dejmek)
Rozkulačeno. Půlstoletí perzekuce selského stavu, 25. 5. 2016 – 30. 9. 2016. (Martin Dolejský)

RECENZE • REVIEWS
Milada SEKYRKOVÁ (ed.), Minerva 1890‒1936. Kronika prvního dívčího gymnázia v habsburské monarchii, Praha, Karolinum 2016, 402 s. ISBN 978-80-246-3437-1. (Marie L. Neudorflová)
Zdeněk POUSTA, Jaroslav Císař. Astronom a diplomat v Masarykových službách, Praha, Vyšehrad 2016, 343 s. ISBN 978-80-7429-702-1. (Marie L. Neudorflová)
Martin VAŠŠ, Bratislavská umelecká bohéma v rokoch 1920‒1945, Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave 2016, 456 s., ISBN 978-80-223-4173-8. (Marek Šmíd)
Jan RANDÁK, V záři rudého kalicha. Politika dějin a husitská tradice v Česko¬slovensku 1948–1956, Praha, Nakladatelství Lidové noviny – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 2015, 403 s. ISBN 978-80-7422-373-0 (NLN), 978-80-7308-597-1 (FF UK). (Tomáš Pánek)
Frank McDONOUGH, Gestapo. Mýtus a realita Hitlerovy tajné policie, Praha, Vyšehrad 2016, 296 s. ISBN 978-80-7429-724-7.
(Vojtěch Češík)