Monumenta vivent 2013

Monumenta vivent 2013
Availability: in stock
including VAT
your price170,00 Kč
ps
Obsah:

Studie
Jindřich Kolda: Celestýnky v Choustníkově Hradišti - zapomenutá fundace F.A Šporka
Matouš Jirák: Michelangelovy stopy v Opočně
Pavel Mach: František Kysela - realizace v Královéhradeckém kraji
Ladislav Zikmund-Lender: Kubismus pro Hradec? Budova Zemských hospodářských učilišť v Hradci Králové, Theodor Petřík, 1913-1923
Materiálie:
Vladislava Říhová: Odraz budování barokních kostelů v matrikách farností na Broumovsku
Viktor Blažek: Křížová cesta Josefa Jana Lederera na Pecce z roku 1772
Zuzana Křenková, Vladislava Říhová: K historii kostela sv. Jakuba Většího v Dolním Lánově
Jan Tlučhoř: František Polický a spol. továrna na kůže a řemeny v Jaroměři
Rudolf Khol: Třicet let snah o záchranu hradu Frymburk
Zprávy:
Václav Horák: Nejstarší dochovaný náhrobník v Hořicích - zapomenutý a znovuobjevený
Lukáš Schorný: Průzkum náhrobků na Broumovsku
Jiří Slavík: Josefovský hřbitov a čtyři méně známé náhrobky
Pavel Mach: Restaurování sochy sv. Františka Xaverského ve Zboží a obrazu Madony s Ježíškem a sv. Janem Křtitelem ze zámku v Opočně.