Monumentorum Custos 2016

Monumentorum Custos 2016
ISBN: 1803-781X
Availability: in stock
including VAT
your price170,00 Kč
ps
Obsah

Studie
Petr Hrubý: Alabastrový oltář a kazatelna z kostela sv. Floriána v Krásném Březně
Vít Honys: Barokní ciboriový oltář baziliky Panny Marie Bolestné v Bohosudově
Jiří Bureš: "Hrad přepevný jest Pán Bůh náš" - poznámka k architektuře secesních luteránských chrámů ateliéru Schilling un Grabner na Teplicku
Václav Zeman: "Dem deutschen Menschen eine deutsche Kirche." Výstavba evangelického kostela v Dolní poustevně na konci 30.let 20. století a v době druhé světové války.
Marta Pavlíková - Jiří Bureš: Ve státním zájmu - státní bytová péče mezi lety 1918-1938 na vybraných realizacích v Ústeckém kraji

Materiálie
Eva Csémyová: Dílo Mistra šablonovéhoo konvolutu ve světle nových poznatků
Jakub Pátek: Addendum k problematice škrétovské malby na Litoměřicku
Jaroslav Skopec - Jan Leibl: Kostel sv. Havla v Račiněvsi

Obnovy památek
Stanislav Flesar: Stavební obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěku

Dokumentace památek
Jan Leibl - Martin Zubík: Drobné památky, sakrální i jiné, v obci Čermná (okres Ústí nad Labem)
Jan Horák - David Skalický - Monika Stará: Dokumentace pivovarského valachu v Lobči u Mělníka
Monika Stará: Digitalizace sochy Rolanda v Litoměřicích

Semináře, konference, akce
Výstava Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků (Antonín Kadlec)
Výstava Doba králů a císařů. Lucemburské architektonické dědictví severozápadních Čech (Tána Šimková)
Marta Pavíková - Jiří Bureš - Lenka Hájková: Zaměstnanecká sídliště v severních Čechách mezi lety 1918 - 1938. Firemní kolonie a státní domy (Antonín Kadlec)

Summary
Seznam autorů recenzovaných článků


Univerzita J. E. Purkyně a Národní památkový ústav Ústí nad Labem, r. 2016, rozměr 210 x 297 mm, 135 s., bar., česky, ISSN 1803-781X