Monumentorum Custos 2018

Monumentorum Custos 2018
ISBN: 1803-781X
Availability: in stock
including VAT
your price170,00 Kč
ps
Monumentorum Custos 2018

Obsah:

STUDIE
Jiří Bureš, Marta Pavlíková: Orel a lev – pomníky velké války na Lounsku a Žatecku jako výraz národní identity
Michal Vokurka: Zahrada sasko-lauenburských vévodů v Ostrově ve světle písemných pramenů
Jaroslav Skopec, Jan Mareš: Středověká architektura kostela sv. Jiljí ve Vinařicích

MATERIÁLIE
Vít Honys: Štuková výzdoba interiérů zámku a kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech u Litoměřic
Jan Leibl, Martin Zubík: Drobné památky v obci Dolní Zálezly (okr. UL)
Michal Jirman: Historie chmelových konstrukcí a mnohem více
Marian Hochel: Zámek Duchcov jako místo paměti na valdštejnskou epopej? Instalace jižního křídla a koncepce jeho prezentace

SEMINÁŘE, KONFERENCE, AKCE
Výstava Arcvhitektura ve službách první republiky v Ústeckém kraji (Marta Pavlíková)
Sola Fide - Pouhou vírou. Luterská šlechta a její dědictví na Děčínsku a Ústecku (Táňa Šimková)
Studentská praxe 2018 v Konojedech v Úštěku (Vít Liška)
Dokumentace barevnosti omítkových vrstev a vybraných štukových a kamenných prvků v areálu zahrady zámku Stekník (Anna Lišková)
Terezínské ghetto - dokumentace obytené mansardy na půdě domu čp. 24 (Jan Horák)

SUMMARY
SEZNAM AUTORŮ RECENZOVANÝCH ČLÁNKŮ (STUDIE, MATERIÁLIE)

Národní památkový ústav Ústí nad Labem, r. 2019, rozměr 210 x 297 mm, 110 s., česky, bar., ISSN 1803-781X