Monumentorum Custos 2023/1–2

Monumentorum Custos 2023/1–2
Availability: in stock
including VAT
your price170,00 Kč
ps
Monumentorum Custos 2023/1–2

Publikace o památkách severozápadních Čech, kterou vydává Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, je odborným průvodcem po kulturním dědictví ústeckého regionu a svými studiemi přinášet čtenáři pohled na aktuální dění na poli péče o památky a jejich ochranu.

Obsah:

Tomáš Krejčík / Architektonické motivy na středověkých pečetích

Jana Baráková / Měšťanské domy a domácnosti pražských obchodníků s plátnem v raném novověku z pohledu inventářů pozůstalostí
Miloš Krčmář / Pomníky nejen v kameni

Jan Leibl, Martin Zubík / Sochy Franze Siecheho v Neštěmicích (okres Ústí nad Labem)

Michal Cihla, Kateřina Kovářová, Eva Matoušková / Nové nedestruktivní metody průzkumu historického kamene na katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze

Kamil Podroužek, Jiří Adamovič, Natalie Belisová / Využití provenienční analýzy při zjištění zdrojů pískovcového stavebního kamene na vybraných historických stavbách Děčínska a Litoměřicka

Marcela Šášinková / Rekonstrukce Haurowitzovy letní vily v Tichém údolí v Roztokách

Petra Svobodová / Rodina textilních podnikatelů Perutzů a nové využití funkcionalististické vily v pražských Dejvicích

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem, 2023, rozměr 21 x 29,5 cm, počet stran 123, česky, ISBN 978-80-85036-87-9