Most, zánik a zrození

Most, zánik a zrození
ISBN: ISBN 978-80-85036-82-4
Availability: in stock
including VAT
your price420,00 Kč
ps
Petra Andrejchová a spol.
Most, zánik a zrození

Základem publikace se stala výstava „Most. Zánik a zrození.“, pořádaná NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem v roce 2014 k 50. výročí rozhodnutí o demolici města. Jejím cílem bylo populárně naučným způsobem veřejnosti přiblížit i ve světovém kontextu jedinečný experiment spočívající v totálním zničení historického města a výstavbě města zcela nového, a to včetně kompletní, velmi rozsáhlé infrastruktury. K tomu byly využity prameny, které jsou součástí spisových archivů a které NPÚ spravuje jako nástupnická organizace Krajského střediska státní památkové péče, zajišťujícího v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století odbornou dokumentaci historického stavebního fondu města před jeho demolicí. Nyní vychází stejnojmenná publikace, rozšířená o řadu obrazového materiálu z fondu Oblastního muzea a galerie v Mostě a za podpory Magistrátu města Most.

Obsah:
Předmluva
Úvod
Historické jádro Mostu a jeho průzkum
Přesun kostela Nanebevzetí Panny Marie
Mostecké kostely
Most nejen středověký a barokní
Sochy a městský mobiliář
Plánování města
Hledání podoby městského centra
Architektura nového Mostu
Dobová kritika a snahy o zlidtění centra nového Mostu
Výtvarné umění druhé poloviny 20. století ve veřejném prostoru
Závěr
Resumé (eng)
Resumé (ger)
Památky města Most
Literatura, prameny, obrazové zdroje

Národní památkový ústav Ústí nad Labem, Most 2022, rozměr 20,3 × 29,1 cm, počet stran 287, česky, ISBN 978-80-85036-82-4