Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech 2

Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech 2
ISBN: 978-80-87170-51-9
Availability: in stock
including VAT
your price210,00 Kč
ps
Jan Eigner, Robert Trnka (eds.)

Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech 2

Sborník přátel k životnímu jubileu Petra Rožmberského.


Obsah:

Laudatio:
Petr Mikota: Cesta Petra Rožmberského ze středověku do novověku
Jan Hajšman: Peripetie začínajícího autora
Kája Brzobohatá, Honza Hajšman, Tomáš Karel, Milan Novobilský, Miloš Prýmas, Jana Richterová: Divadelní hra Život a doba badatele Petra Rožmberského
Fotografická příloha

Odborné články:
Martin Čehura: Archeologické nálezy z opevnění u Všekar
Zlata Gersdorfová, Josef Hložek, Petr Menšík: Úvod do problematiky dokumentace tzv. valečkovského "městečka", k.ú. Boseň, okr. Mladá Boleslav
Lukáš Hanzl: Hradiště na Thébském vrchu u Velichova
Petr Menšík, Milan Procházka, Lenka Starková: Mohylovité objekty u Malých Kyšic na Kladensku
Milan Metlička: Sídliště z doby hradištní u Předenic (okr. Plzeň-jih)
Petr Mikota, Petr Rožmberský: Mapa okolí Libštejna z roku 1671
Petr Nový: Cum villis adiacentibus - Ledce vrcholného středověku
Minal Řezáč: Novověké a středověké relikty staveb a objektů v Podroklanské mýtině a v Roklanském lese

Petr Mikota, Plzeň 2018, 210 x 300 mm, 129 str., ISBN 978-80-87170-51-9