Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech 3

Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech 3
ISBN: 978-80-87170-69-4
Availability: in stock
including VAT
your price210,00 Kč
ps
Petr Rožmberský, Petr Mikota, Robert Trnka (eds.)

Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech 3

Sborník přátel k životnímu jubileu Zdenka Procházky


Obsah:


Laudatio:
Tomáš Karel: Zdeněk Procházka badatel, nakladatel, spisovatel a kamarád

Fotografická příloha

Odborné články:
Lukáš Hanzl: Mnichov u Mariánských Lázní - archeologické výzkumy. Dohledy při budování kanalizace - mumie v kostele sv. Petra a Pavla - dolování cínu
Jiří Chlevišťan: Příspěvek k vrchnostenské zahradě v Tachově, okr. Tachov
Tomáš Karel: Zámek v Ošelíně. Příspěvek k poznání vývoje zámku a parku
Tereza Matějková, Jiří Smetana: Zlomek dlaždice s vyobrazením lilie z Masarykova náměstí ve Stříbře (okr. Tachov)
Petr Menšík: Ojedinělý nález bronzové sekery ze Stříbra (okr. Tachov)
Milan Metlička, Robert Trnka: Sídliště z doby bronzové na k.ú. Snopoušovy (okr. Plzeň-jih)
Petr Mikota, Petr Rožmberský: Minerální závod Sv. Helena a František u Chrástu
Petr Rožmberský: Žinkovy za rytířů a hrabat z Klenové a z Janovic
Minan Řezáč, Jan John: Mezi Boiohemem a Vindelikem. Lamberg a Nößwartling na cestě Keltů ze Stradonic do Manchingu
Robert Trnka: Eneolitické síto z lokality Hornstaad - Hörnle I. Drobný experiment versus informační validita odborných článků

Dodatky a opravy:
Omluva za publikaci

Petr Mikota, Plzeň 2019, 210 x 300 mm, 137 str., ISBN 978-80-87170-69-4