Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech 4

Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech 4
ISBN: 978-80-87170-79-3
Availability: in stock
including VAT
your price225,00 Kč
ps
Petr Mikota - Robert Trnka (eds.)
Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech 4
Sborník přátel k životnímu jubileu Vladimíra Prokopa

Obsah:

Laudatio:
VLADIMÍR / Jan Eigner
Vladimír Prokop šedesátiletý / Petr Menšík - Ondřej Chvojka
Bibliografie Vladimíra Prokopa / Petr Menšík - Ondřej Chvojka
Fotografická příloha

Odborné články:
Čedičový štípaný kamenný nástroj ze Slatiny u Chebu / Jan Eigner - Milan Řezáč
Archeologické nálezy z břehů Orlické přehrady / Jiří Fröhlich
Nové ojedinělé nálezy kamenné broušené industrie z Českobudějovicka / Ondřej Chvojka
Sekera plná oblaků aneb vzácný doklad využívání lokálního sillimanitu v jižních Čechách? / Jan John
Analýza uhlíků ze střední doby hradištní získaných v lokalitě Kotouň (okr. Plzeň-jih) „U rybníka Zrkel” / Romana Kočárová - Petr Kočár
„Zapomenutý” raně středověký (?) mohylník na Vitanově hoře u Milevska / Josef Menšík
Broušená kamenná industrie ze sbírek muzea v Mariánské Týnici, okr. Plzeň-sever / Petr Menšík - Daniel Stráník
Podivuhodný nález kamenné sekery z Volyně / Martin Pták - Michaela Ptáková
Registra mezní lesův k městu Plzni náležitých. Přepis a vysvětlivky / Petr Rožmberský - Petr Mikota
Jeden drobný nález z Křimic (okr. Plzeň-město) / Jiří Smetana
Záchranný archeologický průzkum při výstavbě rodinného domu na parcele č. 324/7 v Plzni-Bukovci (okr. Plzeň-město) / Jiří Smetana
Mezolit pod Suchými skalami / Petr Šída
Křemence z okolí Horní Břízy (okr. Plzeň-sever) / Jan Trnka - Robert Trnka
Hradiště Milíkov a výšinné sídliště Obora / Jan Trnka - Robert Trnka
Pravěké stopy zpracování železa v Horní Bříze, okr. Plzeň-sever / Antonín Zelenka - Robert Trnka

Dodatky a opravy:
Eneolitické síto z lokality Hornstaad - Hörnle I, doplnění a oprava / Robert Trnka

Ing. Petr Mikota, Plzeň 2020, rozměr 210 x 297 mm, 138 s., bar., česky, ISBN 978-80-87170-79-3