Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech 5

Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech 5
ISBN: 978-80-87170-83-8
Availability: in stock
including VAT
your price240,00 Kč
ps
Petr Mikota, Robert Trnka (eds.)

Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech 5

Sborník přátel k životnímu jubileu Jana Anderleho

Obsah

Laudatio
Výlety s Honzou. Jiří Škabrada
Vzpomínka nad fotografiemi z minulého století. Zdeněk Procházka
Archeologický výzkum Hebrid aneb Jan Anderle na pustém ostrově. Linda Foster

Fotografická příloha

Odborné články:
Pravěké hradiště "Pod Homolkou" v Plzni. Antonín Beneš
Nález lidských kostí ve zdivu kostela sv. Vavřince ve Strašicích. Marie Čechová
Nový pohled na Radošovská hradiště? Lukáš Hanzl
Pípa z Hýskova, okr. Beroun. Josef Hložek, Petr Menšík
Nové archeologické prameny k obléhání hradu Hus (okr. Prachatice). Jan John, Karel Novák, Monika Opelková, Tomáš Pancíř
Středověký přívoz pod hradem Věžka. Filip Kasl, Petr Sokol
Hranice mezi plzeňským a rokycanským panstvím. Petr Mikota
Tvrz ve Všenorech, okr. Praha-západ. Petr Nový
Kostel sv. Štěpána u Jadruže. Osudy jedné zničené a zapomenuté památky. Zdeněk Procházka
První nálezy předneolitické štípané industrie na Klatovsku a Tachovsku a Jan Anderle. Milan Řezáč
Die interessante Nekropole bei "Skaliště". Několik poznámek k výzkumu kbelského mohylníku v roce 1983. Jiří Smetana

Nakladatelství ing. Petr Mikota, Plzeň 2021, rozměr 210 x 297 mm, 135 s, čb, česky, ISBN 978-80-905546-2-7