Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech 6

Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech 6
ISBN: ISBN 978-80-87170-87-8
Availability: in stock
including VAT
your price270,00 Kč
ps
Petr Mikota, Robert Trnka (eds.)

Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech 6

Sborník přátel k životnímu jubileu Milana Metličky

Obsah:
Laudatio. Pavlína Kalábková
Redakční poznámka a blahopřání zároveň. Robert Trnka

Odborné články
K podobě výpustných potrubí rybníků purkartické rybniční soustavy. Jan Fröhlich
Hradiště na Bažantím vrchu v Sedleci u Karlových Varů. Lukáš Hanzl
Z východního Srbska do jižních Čech aneb Původ mědi eneolitické sekery z Matné (okr. Jindřichův Hradec). Jan John, Julie Erban Korčegina, Jan Kocina
Stříbrné doly u Losiné v 16. století. Petr Mikota (s příspěvkem Jana Trnky)
Internacionální fragmentace kosterních pozůstatků z žárových hrobů (experiment). Renata Rejchová
Kamenná broušná sekerka se svislým ostřím z Radobylčic (okr. Plzeň-město). Jiří Smetana
Pokračující experiment se štípáním metabazitu typu Jizerské hory. Radomír Tichý, Petr Zítka
Eneolitická výšinná sídliště na k.ú. Nebřeziny a Kaznějov, okr. Plzeň- sever. Robert Trnka, Josef Ježek
Pozdně bronzové a pozdně halštatské sídliště v poloze Draha/Slatkov (k.ú. Horní Bříza, okr. Plzeň. sever). Antonín Zelenka, Robert Trnka

Nakladatelství ing. Petr Mikota, Plzeň, r. 2022, rozměr 210 x 297 mm, 155 s., čb. s barevnou přílohou, česky, ISBN 978-80-87170-87-8