Nálezy z hradů přechodného typu (Hlavačov, Angerbach, Tachov)

Nálezy z hradů přechodného typu (Hlavačov, Angerbach, Tachov)
ISBN: 80-86124-46-0
Availability: in stock
including VAT
your price390,00 Kč
ps
Tomáš Durdík

Nálezy z hradů přechodného typu (Hlavačov, Angerbach,

Tachov)


Tento katalog obsahuje popis a dokumentaci archeologického materiálu (mimo početného osteologického a nepočetného [jediná mince z Angerbachu] numismatického) ze tří zkoumaných hradů přechodného typu - Hlavačova, Angerbachu a Tachova. Registrované nálezy představují veškerý materiál, který se autorovi podařilo shromáždit; kromě nálezů z výzkumu v sedmdesátých letech je tedy registrován i veškerý dostupný materiál ze starších sběrů, výkopů a náhodně získaný. Rozbor, datace a vyhodnocení budou součásní knižní monografie o hradech přechodného typu v Čechách, kde budou též pojednány nálezové okolnosti a souvislosti jednotlivých souborů stejně jako kritika jejich vypovídající schopnosti.

Obsah:

I. Úvod

II. Hlavčov hrad, k. ú. Lužná, okr. Rakovník
A) Sběry z roku 1973 a do té doby známé starší nálezy
B) Výzkum v roce 1974 a nově zjištěné starší nálezy

III. Angerbach hrad, k. ú. Kožlany, okr. Plzeň-sever
A) Sběry v roce 1973
B) Nálezy z výkopů J. Hynka
C) Výzkum v roce 1975

IV. Tachov hrad, okr. Tachov
A) Nálezy a výzkum v letech 1972-1977
B) Výzkum 1978

V. Zusammenfassung

VI. Literatura

Archeologický ústav AV ČR Praha a Společnost přátel starožitností, Praha 2004, 210 x 300 mm, 330 str., ISBN 80-86124-46-0