Nástin vývoje vesnických půdorysů a plužin v Čechách

Nástin vývoje vesnických půdorysů a plužin v Čechách
ISBN: ISBN 978-80-907440-3-5
Availability: in stock
including VAT
your price1 000,00 Kč
ps
Jiří Škabrada

Nástin vývoje vesnických půdorysů a plužin v Čechách

K výpovědní schopnosti map stabilního katastru

Kniha vyplňuje výraznou mezeru v poznávání důležité součásti našeho památkového fondu – vesnické architektury a jejího urbanistického uspořádání jako součásti historické kulturní krajiny. Autor se snaží o nový pohled na mechanismus vývoje vesnických půdorysů a plužin, včetně odhalování měr a modulů při pravidelném vytyčování v novověku i ve středověku. Půdorysy vesnic a jejich plužiny jsou přitom chápány jako celek, jehož jednotlivé složky se mohly v čase proměňovat. Jako podklad se využívají zejména mapy stabilního katastru, což současně znamená další rozšíření poznávání informací, obsažených v tomto unikátním archivním fondu. Práce má (jak je u autora obvyklé) učebnicový charakter, protože se předpokládá i její využití jako vysokoškolského učebního textu.

Obsah

Úvod
1 Přehled starších výsledků a princip přístupu
1.1 Stručný přehled dosavadních prací
1.2 Metodické principy nového přístupu
2 Stabilita a mladší proměny vesnických půdorysů
2.1 Sociální členění vesnice
Srovnání z Moravy (Příkazy u Olomouce)
Travčice a Nový Ples

2.2 Obnova stavebních situací po zániku části zástavby
2.3 Obnova stavebních situací po zániku vesnice
Srovnání z Moravy (Kelčice)
2.4 První pokusy o sídelněhistorický rozbor
(Petráňovy) Ouběnice
(Dohnalovy) Borovany
(Dudáčkovy) Horusice

2.5 Domýšlené mladší zásahy
Příklad z Moravy (Třeštice)
2.6 Tlak komunikací na parcelaci
3 Typy plužin a jejich mladší proměny
3.1 Náznaky sestavy a tvarů polí v raném středověku
3.2 Střetnutí radiálních a úsekových systémů
Polemika: radiální půdorys s úsekovou plužinou?
Srovnání z Moravy – Drahanská vrchovina

3.3 Důvody a formy přechodu na zákupný systém
Srovnání z Moravy a Slezska
3.4 Radiální versus údolní lánový
Jižní Choceňsko
3.5 Mladší zásahy do údolního lánového systému
Severní Čechy
Srovnání ze Slezska a Moravy

3.6 Mladší úpravy úsekových systémů
3.7 „Ustejňování“
Srovnání z Moravy
4 Pravidelné zakládání – míry a moduly
4.1 Pražské lokty a vídeňské sáhy
4.2 Měření na mapách stabilního katastru
Travčice 1782
Sv. Jan nad Malší

4.3 Moduly – provazce
Svídna
Pfaffenschlag

4.4 Moduly s tuctovými násobky loktů (36, 48, 36 x 1,5 = 54, 72)
4.5 Modul 42 (a 56) loktů
Modul 1,5 x 42 = 63 loktů (ale také 48 x 1,33 = 64?)
Modul 2 x 42 = 84 loktů
Příklad z Moravy (Krátká)

4.6 Zemský provazec 52 loktů
Losiná u Plzně 1327
Zajímavý místní název u Chyňavy
Násobky a deriváty modulu 52 loktů

4.7 Nástup desítkových násobků
4.8 Vídeňské sáhy
Příklady z Moravy (Císařov a Henčlov)
5 Vývoj půdorysů a plužin ve středověku
5.1 Sídelní situace s románskými kostely
Újezdec a Bělčice
Voda a teplo pod kostelem

5.2 Radiální půdorysy a plužiny
Engelschalk 1186
Farnost Rynárec 1203
Újezd na Lubném u Litomyšle
Tepelsko a Toužimsko
Černokostelecko

5.3 Zakládání vesnic podle emfyteutických pravidel
5.4 Údolní lánové systémy
Broumovsko, Jablonné a Moravská Třebová
Srovnání z Moravy a Slezska
Do lesů za Chocní
Střetnutí systémů v jižním Podještědí
Poličsko

5.5 Dlouhé dvouřadové půdorysy (ulicové vsi)
Srovnání z Moravy
5.6 Krátké dvouřadové půdorysy
Všemnický újezd na horní Ohři
5.7 Jednořadové lánové půdorysy
Vesnice pod Vítkovým kamenem
5.8 Smíšená řešení, vrchol a dožívání radiálního systému
Valdsasen a doksanské újezdy na horní Ohři
Vyšší Brod – Zlatá Koruna

5.9 Největší radiální osnovy
5.10 Obdélné návsi
Obdélné návsi s radiální plužinou?
Příklad z Moravy

5.11 Náves u terasové hrany
6 Vývoj půdorysů a plužin v novověku
6.1 Údolní lánová schémata
Srovnání ze Slezska
6.2 Dvouřadové (ulicové) půdorysy
6.3 Jednoduché řadové formace
6.4 Proužkový systém
6.5 Paseky
Srovnání z Moravy a Slezska 268
6.6 Složitější kompozice půdorysů
6.7 Mladá založení se sociálním členěním
Srovnání z Moravy
6.8 Zrušené dvory
6.9 Vlastnictví, plány a mapové záznamy
6.10 Největší zakládaná sídliště: severní Čechy
6.11 Pozice a typová výstavba domů
Srovnání z Moravy a Slezska
6.12 Vesnice s dvojdomy
6.13 Nejmladší historické vesnice
Závěr

Summary
Zusammenfassung
Rejstřík
Prameny a literatura
Zkratky
Obrazový materiál