Návrat do budoucnosti

Návrat do budoucnosti
ISBN: 978-80-87989-81-4
Availability: in stock
including VAT
your price390,00 Kč
ps
Václav Janoščík, Eva Skopalová

Návrat do budoucnosti


Kniha-čítanka představuje českému čtenáři základní současné práce zahraničních autorů, destabilizující konvenční, lineární pojetí času, které má dopad jak na umělecko-historickou metodologii a filozofii, tak na uměleckou tvorbu jako takovou. Texty Reinharta Kosellecka, Georgese Didi-Hubermana, Borise Groyse a dalších jsou uspořádány ve škále počínající pomyslně pólem dějin umění a končící pólem filozofie. Cílem publikace je představit a diskutovat čas v různých rovinách abstrakce. Překladovým textům předchází úvodní esej editorů knihy, v níž shrnují současný vývoj úvah o temporalitě. Závěr je doprovozen seznamem relevantní anglické a české literatury k tématu, která umožní čtenáři se v problematice lépe zorientovat.

Obsah:

Návraty, trhliny, potenciality (úvod)
Historie v jednotném i množném čísle a formální časové struktury
Vzestup prézentismu
Praesentia, aneb virtuality zobrazení
Mnohočetnosá časovost uměleckého díla
Citovat Caravaggia
Časové angažmá
Fikce současného
Soudruzi času
Umělcův čas: projektová časovost
Kdy je umění současné?

Literatura

UMPRUM, Praha 2019, 284 str., 145 x 215 mm, ISBN 978-80-87989-81-4