Nebovidy. Středověká osada v pražském podhradí

Nebovidy. Středověká osada v pražském podhradí
Availability: in stock
including VAT
your price490,00 Kč
ps
Jan Havrda a Michal Tryml

Nebovidy

Středověká osada v pražském podhradí

Z úvodu knihy:
Kniha je pokusem o poznání příběhu středověkých Nebovid - osady, která beze stopy zanikla v rozšiřujícím se středověkém městě. Opírá se především o výsledky archeologických výzkumů, se všemi limity a omezeními, které z tohoto přístupu plynou. Aby bylo možné záměr naplnit, pokládali autoři za nutné zpřístupnit alespoň nejdůležitější výsledky provedených akcí. Proto má kniha poměrně obsáhlý katalog provedených výzkumů.

Obsah:

I. část - Nebovidy
 • Úvod
 • Výpověď písemných pramenů
 • Přírodní prostředí a zdroje nerostných surovin
 • Nejstarší osídlení
 • Raně středověké osídlení podhradí
 • Románská architektura
 • Gotické kláštery
 • Hřbitovní areály
 • Komunikace
 • Řemeslná výroba
 • Osada Nebovidy
 • Diskuse a závěr
Exkurs. Archeologické kulturní dědictví

II. část - studie
 • Kostel sv. Vavřince. Přehled dosavadních průzkumů stavby
 • Středověké nástěnné malby v kostele sv. Vavřince po Petřínem na Malé Straně v Praze
 • Pohřebiště u kostela sv. Vavřince. Základní antropologické zpracování
 • Flóra a vegetace Nebovid
 • Stopy neželezné metalurgie

III. část - Katalog archeologických výzkumů

A Hellichova ulice ppč. 1054, výstavba odvodňovacího potrubí, výzkum 1969

B Hellichova ulice ppč. 1054, rekonstrukce středotlakého plynovodu, výzkum 1977

C Karmelitská ulice a Nebovidská ulice, výkopy pro inženýrské sítě, výzkum 1979

D Hellichova ulice čp. 459, teplovod na nádvoří Tyršova domu, výzkum 1983-1985

F Hellichova ulice čp. 553, rekonstrukce bývalého kostela sv. Vavřince, výzkumy 1967-68, 1984, 1985

G. Nosticova ulice čp. 634, rekonstrukce objektu, výzkum 1984

H ulice Újezd před čp. 450, přeměna el. napětí 1985

I Újezd čp. 450, rekonstrukce tělocvičny Tyršova domu, výzkum 1987

J Nosticova ulice, výkop pro inženýrské sítě, výzkum 1992

M Nosticova ulice čp. 463, rekonstrukce domu, výzkum 1999

N Maltézské náměstí čp. 471, rekonstrukce Nostického paláce, výzkum 1998

O Pelclova ulice čp. 460, rekonstrukce domu, výzkum 2000

P Karmelitská ulice čp. 528, výstavba teplovodu, výzkum 1999-2001

Q Karmelitská ulice čp. 529, rekonstrukce domu, výzkumy 1985 a 2000

R ulice Újezd, rekonstrukce tramvajové tratě a inženýrských sítí, výzkum 2001

S Karmelitská ulice a ulice Újezd, rekonstrukce tramvajové tratě a inženýrských sítí, výzkum 2002

T Karmelitská ulice čp 388, rekonstrukce objektu, výzkum 2002

U ulice Újezd u čp. 450, zjišťovací sonda na nádvoří Tyršova domu, výzkum 2002

V Karmelitská ulice čp. 378, rekonstrukce domu na hotel Mandarin, výzkum 2003-2005

W Nebovidská čp. 459, rekonstrukce objektu na hotel Mandarin, výzkum 2003-2004

X Hellichova ulice, rekonstrukce dešťové kanalizace, výzkum 2008

Y Hellichova ulice, výkop pro hydroizolaci domu čp. 300, výzkum 2008

Z Všehrdova ulice před čp. 430 a Karmelitská ulice před čp. 528, kanalizační šachty, výzkum r. 2009

Ž Hellichova ulice čp. 464, rekonstrukce domu, výzkum 2011

IV. část

 • Prameny a nepublikované práce
 • Literatura
 • Summary