Nepohodlná sestra modernizace. Památková péče a vltavská kaskáda vodních děl

Nepohodlná sestra modernizace. Památková péče a vltavská kaskáda vodních děl
ISBN: ISBN 978-80-88446-05-7
Availability: in stock
including VAT
your price787,00 Kč
ps
Martin Gaži

Nepohodlná sestra modernizace

Památková péče a vltavská kaskáda vodních děl


I památkáři mají své velké příběhy. Jeden z těch, který si mezi lety 1919 a 1989 předávali z generace na generaci, reagoval na dlouhodobou snahu technické inteligence, vedení státu a nemalé části širší veřejnosti o zbudování vodních děl na Vltavě. Reakce na mnohokrát modifikovaná vládní rozhodnutí obětovat rozsáhlá území vltavských údolí ve prospěch dobově podmíněné představy o zajištění budoucího civilizačního rozvoje je možné vnímat jako prubířské kameny tuzemské památkové péče. Zánik nanejvýš krásné krajiny památkáře motivoval nejen k obecně pojatému upozorňování na nebývalé množství kulturních i přírodních ztrát, ale i konkrétním iniciativám směřujícím k záchraně alespoň těch nejvýznamnějších památek. Některé snahy ztroskotaly (např. pokusy o zachování kostela v Dolní Vltavici, roubené hospody v Živohošti či farního areálu v Purkarci), některé hodnoty se podařilo ochránit alespoň z části (např. přenesení kostela v Červené nad Vltavou, zajištění podloží zámku Orlík a hradu Zvíkov), jiné byly po mnoha peripetiích korunovány úspěchem (např. záchrana a zabezpečení ostrova sv. Kiliána u Davle, zahrázování zámku v Kolodějích nad Lužnicí či transfer řetězového mostu z Podolska do Stádlce). Metodicky je této knize blízké prolínání makro- a mikrohistorického výzkumu, snaží se proto o zachycení proměn momentálních strategií opakujících se vyjednávání mezi památkáři, státními a krajskými úředníky a vodohospodáři. Defilují v ní desítky dnes známých či polozapomenutých oborových specialistů i lokálních zájemců o věc, a pokouší se tak rekonstruovat způsoby tradování oborového étosu na několika centrálních i regionálních úrovních.

Obsah:

Vzpomínka místo prologu
Něco málo o modernizaci, přirozeném světě a výzkumu dějin památkářského úsilí

"Výsledek práce, vědy a umění". Památková péče první republiky a vodocestná loby
 • Kardinální otázka: co ještě unese "krajinný obraz"?
 • Záchrana ostrova sv. Kiliána u Davle

"Voda stane se vpravdě socialistickým majetkem" - poválečná maximalizace vodohospodářských projektů

"Nejde to jinak, u všech čertů" - památkářská oponentura vodním dílům padesátých let
 • Poválečné strnutí a pokusy o jeho překonání
 • Aspoň něco zachovati ze zdrží Lipna a Slap
 • Kritika orlické zátopy
 • A co krajina a zeleň v okolí vodních děl?
 • Překotné úsilí o zachování kostela v Dolní Vltavici
Na "kolotoči miliónů" - památkáři vyjednávají, akademici dokumentují, technici betonují
 • Peníze budou? A kdo je dostane?
 • Koloděje nad Lužnicí, Týn nad Vltavou - zahrázovaný zámek a rozvrat na dohled
 • Komise pro pomoc vodnímu hospodářství ČSAV
 • Hrad Zvíkov - zabezpečit nebo dostavět?
 • Zámek Orlík - stabilizace podloží na pokračování
 • Červená nad Vltavou - záchrana kostela, toho nejstaršího
 • Kam s posledním řetězovým mostem?
"Jako by potopa měla přijít zítra" - dlouhé čekání na dny D
 • Úsilí o památkovou rezervaci Rožmberk nad Vltavou
 • Reformní léta a druhý dech hydrobyrokratického optimismu
 • Přestavbový zápas o Purkareckou faru a zbytky památkářské cti
Sága památkářských skrupulí

Přehled užitečných dat
Seznam pramenů a literatury
Seznam zkratek
Summary
Jmenný a místní rejstřík

Národní památkový ústav, ÚOP České Budějovice, r. 2023, rozměr 165 x 240 mm, 351 s., čb, česky, ISBN 978-80-88446-05-7